Books

Bên cạnh những bài viết mà nhóm gửi đến các bạn hàng tuần thì chúng tôi cũng giới thiệu thêm với các bạn những quyển sách hay về lĩnh vực thiết kế đường ống.

2.Pipe drafting & design.jpg

Pipe Drafting and Design

Cuốn sách giới thiệu tổng quan về thế giới đường ống. Giúp bạn hiểu rõ  về từng thành phần trên đường ống, cũng như hiểu rõ hơn về thời điểm chuyển giao từ vẽ tay sang thiết kế với sự hỗ trợ của máy tính CAD-2D, CAD-3D.

2.jpg

Excel Index Macro

Excel Index Macro là công cụ giúp bạn tạo danh sách các bản vẽ, các tài liệu trong một folder nhanh chóng.

The Piping Guide Books.jpg

The Piping Guide

Một quyển sách được trình bài đơn giản, ngôn ngữ dễ hiểu và hình ảnh minh họa cụ thể. Quyển sách cung cấp kiến thức nền tảng trên bước đường trở thành kỹ sư đường ống chuyên nghiệp.

Piping Stress Handbook.jpg

Piping Stress Hand Book

Tác giả Victor Helguero M. đã gói gọn những định nghĩa, công thức và đặc biệt là bảng tra giúp bạn không phải tìm đâu xa ở các tài liệu khác. Nội dung không hàn lâm, gọn gàng và rất đầy đủ cho các bạn tìm hiểu về Piping Stress.

Cách nhận quà:

  • Bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào quyển sách bạn muốn nhận và click mũi tên màu vàng gửi đi.

      Sách sẽ được gửi ngay đến email của bạn.