top of page
  • Writer's pictureHappy

Macro Xuất Model Review Từ PDMS Cực Kì Dễ Dàng

Updated: Apr 3, 2021

Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẽ với các bạn các bước xuất một model review từ PDMS sang Naviswork.

Công cụ rất đơn giản, một file xuất review đuôi .TXT, phần mềm PDMS (hoặc E3D) đã có sẵn model, và không thể thiếu là công cụ review model thần thánh – Naviswork (phiên bản manage nhé! J)

Nào let’s start!

Bước 1: Chuẩn bị file xuất review với đuôi .TXT: Trong bài này mình sẽ đặt tên cho file xuất của mình là Model và file này sẽ được viết trên notepad sau đó lưu lại dưới dạng file text nên ta có file Model.txt

File Model.txt của mình sẽ không xuất thẳng ra file .NWD như các bạn thường dùng để mở trên naviswork đâu nhé, mà chúng ta phải qua một bước trung gian để xuất ra file .RVM, đối với bài viết này mình đặt tên file RVM của mình là Traning.rvm

Bắt đầu tạo code trên file text (notepad) nào:

- File Traning.rvm của mình sẽ được xuất ra và lưu ở đâu? Ta có đoạn code sau:

+ EXPORT FILE /E:\FLY\Traning.rvm

Phần highlight là vị trí tùy chỉnh của bạn nếu muốn xuất file Traning.RVM ra đâu (tip: trong đường dẫn này các tên foder không được chứa các kí tự đặc biệt ngoại trừ dấu “_”)

- Những phần tử bạn xuất ra từ PDMS có muốn nó hiện lỗ (hole) hay không? ta có đoạn code sau:

+ EXPORT HOLES ON (cho hiện hole)

+ EXPORT HOLES OFF (không cho hiện hole)

- Bạn có muốn các phần tử bạn xuất ra có màu không? Nếu có Ta có đoạn code sau:

+ EXPORT AUTOCOLOUR RESET

+ EXPORT AUTOCOLOUR ON

+ EXPORT AUTOCOLOUR ALL PIPE COLOUR 5

+ EXPORT AUTOCOLOUR ALL EQUI COLOUR 3

+ EXPORT AUTOCOLOUR ALL REST COLOUR 4

+ EXPORT AUTOCOLOUR ALL HVAC COLOUR 9

+ EXPORT AUTOCOLOUR ALL SCTN COLOUR 6

+ EXPORT AUTOCOLOUR ALL STRU COLOUR 44

+ EXPORT AUTOCOLOUR ALL PANE COLOUR 18

Phần code màu bạn có thể tham khảo trong file color định dạng của naviswork:

File Quy Định Màu Xuất Model từ PDMS ra Naviswork

- Bạn muốn xuất gì từ PDMS? Ta có đoạn code sau:

+ EXPORT /PIPING-TRAINING

+ EXPORT /EQUIPMENT-TRAINING

+ EXPORT /STRUCTURE-TRAINING

- Và cuối cùng chúng ta kết thúc bằng lệnh:

+ EXPORT FINISH

Tổng hợp lại bước 1 ta sẽ có một tool xuất model review Model.txt như sau:

EXPORT FILE /E:\FLY\Traning.RVM

EXPORT HOLES ON

EXPORT AUTOCOLOUR RESET

EXPORT AUTOCOLOUR ON

EXPORT AUTOCOLOUR ALL PIPE COLOUR 5

EXPORT AUTOCOLOUR ALL EQUI COLOUR 3

EXPORT AUTOCOLOUR ALL REST COLOUR 4

EXPORT AUTOCOLOUR ALL HVAC COLOUR 9

EXPORT AUTOCOLOUR ALL SCTN COLOUR 6

EXPORT AUTOCOLOUR ALL STRU COLOUR 44

EXPORT AUTOCOLOUR ALL PANE COLOUR 18

EXPORT /PIPING-TRAINING

EXPORT /EQUIPMENT-TRAINING

EXPORT /STRUCTURE-TRAINING

EXPORT FINISH

Quá đơn giản để có một file xuất đúng không các bạn!

Tips: Những chỗ highlight là phần tùy chỉnh của các bạn cho phù hợp với vị trí xuất file .rvm, màu sắc và những phần từ cần xuất từ PDMS nhé!

Bước 2: Xuất file Training.rvm và chạy file này trên naviswork.

Thả file Model.txt vào command window của PDMS để file này chạy. Sau đó các bạn tìm đến đường dẫn ban đầu chúng ta đã gáng E:\FLY\ để lấy file Training.rvm nhé.

File RVM được xuất ra từ PDMS

Tiếp theo các bạn chỉ cần nhấp chuột phải vào file Training.rvm và open with naviswork hoặc kéo thả file .rvm vào naviswork đã mở sẵn (phiên bản manage nhé!) và kết quả sẽ hiện ra ngay như bên dưới:

File RVM Được Mở Trong Naviswork Manage

Để lưu file Training.rvm này lại dưới dạng file .nwd bạn chỉ cần nhấp vào nút bên dưới,ở góc trái màn hình và chọn Save as à chọn đuôi file là .nwd và chúng ta có file Training.nwd!Lưu File RVM Dưới Dạng File NWD

Chúc các bạn thành công, và đừng quên chia sẽ những kiến thức đường ống này đến những chiến binh piping nhé!

Comments


bottom of page