top of page

Tính Toán Ứng Suất Đường Ống - Bài 6 Mô Hình Tee và Branch

Updated: Dec 29, 2020

Chào các bạn, vì đắm chìm vào công việc dự án nên phải mất 1 khoảng thời gian dài Bài 06 mới được viết tiếp. Nên trước khi bắt đầu Bài 6 chúng ta hãy cùng nhìn lại những bài học trước nhé:

Ở Bài 6 chúng ta sẽ học cách mô hình Tee và Branch.

Mở mô hình ở bài học trước, và lưu ý có support ở node 70, như hình sau:

Chọn File à Save As và lưu tên file mới là “BAI 06.C2” để bắt đầu bài học:

Hôm nay chúng ta sẽ học cách tạo một Tee và một Branch tại node 30 như hình sau:

Để tạo phần tử mới, bạn click chọn phần tử cuối cùng là 60-70, sau đó chọn nút

hoặc bấm Alt + C.

Chương trình mặc định tạo ra phần tử mới là 70-80

Bạn sửa số 70 thành 30 để định nghĩa phần tử mới là 30-80. Rồi nhập chiều dài DY = 2000 mm
Cửa sổ đồ họa hiện lên phần tử bạn vừa tạo như sau:

Để hoàn thành mô hình Tee, bạn double click vào tùy chọn SIFs & Tees trên cửa sổ Classic Piping Input
Và nhập vào Node = 30, và chọn Type = 3-Welding ở bên phải

Bạn có thề tìm hiểu thêm về các loại Tee bằng cách bấm F1,


Tuy nhiên, chỉ có 2 các loại thường dùng nhất là 3-Welding Tee và 4-Weldolet

2 loại ít dùng hơn là 1- Reinforced Fabricated Tee và 2- Unreinforced Fabricated Tee

Để thể hiện Tee trên cửa sổ đồ họa, bạn chọn vào nút

hoặc Options à Tees

Lăn chuột để zoom màn hình tại node 30 sẽ thấy hình Tee như sau:

Như vậy bạn đã hoàn thành việc định nghĩa Tee tại Node 30 trên phần tử 30-80.

Bạn có thể thắc mắc rằng, có cần định nghĩa Tee trên phần tử 20-30 và 30-40 nữa không?

Trả lời là: Không, CAESAR II chỉ cần khai báo 1 lần trên 1 trong 3 phần tử 20-30, 30-40 hoặc 30-80.

Để tiếp tục mô hình, bạn chọn phần tử 30-80, double click vào tùy chọn Bend để tạo Elbow ở node 80
Sau đó, bấm tổ hợp phím Alt+C để mô hình đoạn ống tiếp theo

Bạn nhập DZ = -4000 mm
Màn hình đồ họa sẽ như sau:

Trên phần tử 80-90, bạn khai báo thêm support + Y tại node 90

Và cuối cùng bạn nhận được hình sau:


Để hiểu được ý nghĩa khi có định nghĩa “SIFs & Tees” và khi không có định nghĩa “SIFs & Tees”. Bạn hãy hoàn thành bài tập sau:

Chúc các bạn hoàn thành bài tập!

Hẹn gặp lại các bạn ở Bài 7 của series bài giảng tính toán ứng suất đường ống bằng phần mềm CAESAR II.

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ và đừng quên rửa tay thường xuyên để ngăn ngừa coronavirus nhé!

Comentários


bottom of page