Tính Toán Ứng Suất Đường Ống - Bài 6 Mô Hình Tee và Branch

Updated: Dec 29, 2020

Chào các bạn, vì đắm chìm vào công việc dự án nên phải mất 1 khoảng thời gian dài Bài 06 mới được viết tiếp. Nên trước khi bắt đầu Bài 6 chúng ta hãy cùng nhìn lại những bài học trước nhé:

Bài 1 : Khởi tạo bài tính mới

Bài 2: Mô hình ống

Bài 3: Các bước tính toán ứng suất đường ống bằng phần mềm CAESAR II

Bài 4: Mô hình gối đỡ

Bài 5: Mô hình Bend – Elbow

Ở Bài 6 chúng ta sẽ học cách mô hình Tee và Branch.

Mở mô hình ở bài học trước, và lưu ý có support ở node 70, như hình sau:

Chọn File à Save As và lưu tên file mới là “BAI 06.C2” để bắt đầu bài học:

Hôm nay chúng ta sẽ học cách tạo một Tee và một Branch tại node 30 như hình sau:

Để tạo phần tử mới, bạn click chọn phần tử cuối cùng là 60-70, sau đó chọn nút

hoặc bấm Alt + C.

Chương trình mặc định tạo ra phần tử mới là 70-80

Bạn sửa số 70 thành 30 để định nghĩa phần tử mới là 30-80. Rồi nhập chiều dài DY = 2000 mm
Cửa sổ đồ họa hiện lên phần tử bạn vừa tạo như sau:

Để hoàn thành mô hình Tee, bạn double click vào tùy chọn SIFs & Tees trên cửa sổ Classic Piping Input
Và nhập vào Node = 30, và chọn Type = 3-Welding ở bên phải

Bạn có thề tìm hiểu thêm về các loại Tee bằng cách bấm F1,


Tuy nhiên, chỉ có 2 các loại thường dùng nhất là 3-Welding Tee và 4-Weldolet

2 loại ít dùng hơn là 1- Reinforced Fabricated Tee và 2- Unreinforced Fabricated Tee

Để thể hiện Tee trên cửa sổ đồ họa, bạn chọn vào nút

hoặc Options à Tees

Lăn chuột để zoom màn hình tại node 30 sẽ thấy hình Tee như sau:

Như vậy bạn đã hoàn thành việc định nghĩa Tee tại Node 30 trên phần tử 30-80.

Bạn có thể thắc mắc rằng, có cần định nghĩa Tee trên phần tử 20-30 và 30-40 nữa không?

Trả lời là: Không, CAESAR II chỉ cần khai báo 1 lần trên 1 trong 3 phần tử 20-30, 30-40 hoặc 30-80.

Để tiếp tục mô hình, bạn chọn phần tử 30-80, double click vào tùy chọn Bend để tạo Elbow ở node 80
Sau đó, bấm tổ hợp phím Alt+C để mô hình đoạn ống tiếp theo

Bạn nhập DZ = -4000 mm
Màn hình đồ họa sẽ như sau:

Trên phần tử 80-90, bạn khai báo thêm support + Y tại node 90