top of page

Tính Toán Ứng Suất Đường Ống - Bài 6 Mô Hình Tee và Branch

Updated: Dec 29, 2020

Chào các bạn, vì đắm chìm vào công việc dự án nên phải mất 1 khoảng thời gian dài Bài 06 mới được viết tiếp. Nên trước khi bắt đầu Bài 6 chúng ta hãy cùng nhìn lại những bài học trước nhé:

Bài 1 : Khởi tạo bài tính mới

Bài 2: Mô hình ống

Bài 3: Các bước tính toán ứng suất đường ống bằng phần mềm CAESAR II

Bài 4: Mô hình gối đỡ

Bài 5: Mô hình Bend – Elbow

Ở Bài 6 chúng ta sẽ học cách mô hình Tee và Branch.

Mở mô hình ở bài học trước, và lưu ý có support ở node 70, như hình sau:

Chọn File à Save As và lưu tên file mới là “BAI 06.C2” để bắt đầu bài học:

Hôm nay chúng ta sẽ học cách tạo một Tee và một Branch tại node 30 như hình sau:

Để tạo phần tử mới, bạn click chọn phần tử cuối cùng là 60-70, sau đó chọn nút

hoặc bấm Alt + C.

Chương trình mặc định tạo ra phần tử mới là 70-80

Bạn sửa số 70 thành 30 để định nghĩa phần tử mới là 30-80. Rồi nhập chiều dài DY = 2000 mm
Cửa sổ đồ họa hiện lên phần tử bạn vừa tạo như sau: