• Happy

Cơ Sở Vật Liệu - Phần 1

Updated: Apr 10

Chào các bạn!

Bài viết hôm nay là bài viết đầu tiên trong chuỗi 3 bài viết cơ bản nhất về vật liệu thép cacbon.

Bài 1: Giản đồ pha và cấu trúc vi mô vật liệu

Bài 2: Nhiệt luyện

Bài 3: Cấu trúc vi mô vật liệu