top of page
  • Harry

Let's Talk-002-Chủ Đề "Cách Nhập Dữ Liệu Đầu Vào Trong Phần Mềm Ceasar II"

Updated: May 11, 2021

Chào các bạn,


Động lực lớn nhất để thực hiện các buổi chia sẻ đó là sự quan tâm của các bạn!

Ngày 09/01/2021, lần đầu tiên Plantleader.com có buổi chia sẻ trực tuyến về chủ đề "Phân tích ứng suất đường ống" trong hơn 2 giờ đồng hồ với hơn 20 bạn tham gia.

Một con số thật ấn tượng đối với chủ đề kỹ thuật!Tiếp nối với thành công của chuỗi Let's Talk vừa rồi, Team dự định làm tiếp một buổi chia sẻ hấp dẫn trong tháng 4 này-2021 này với chủ đề:


"Input data in CAESAR II- dữ liệu cần thiết cho phân tích ứng đường ống".


Nội dung buổi Lets's Talk trình bày trong khoảng 60 phút.

Thời gian cụ thể Team sẽ thông báo đến các bạn sớm nhất.

Mời các bạn chia sẽ thông tin cho ACE quan tâm.

Đừng chỉ Like/Share mà quan trọng là hãy đặt câu hỏi nhé!


Mến Chào,

Piping TeamComments


bottom of page