top of page
  • Happy

Bạn Hiểu Thế Nào Về Insulations?

Updated: May 19, 2021

Hi! Hi! Hi! Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong hành trình chinh phục PipingDesigners. Thử thách hôm nay mà bạn và Happy phải vượt qua đó là làm thế nào để phân biệt được các loại Insulation dùng trong đường ống. Đây là một thử thách khá thú vị nhưng rất bổ ích cho PipingDesigners. Nào, chúng ta cùng nhau tìm hiểu.


Nội dung bài viết gồm:

1. Những loại vật liệu làm nên insulation

a. Polystyrene

b. Polyurethane

c. Mineral Wool

d. Calcium Silicate

e. Cellular Glass

f. Microporous Silica

2. Heat Conservation

3. Cold Conservation

4. Personnel Protection

5. Electrical Heat Tracing

6. Fire Protection

7. Acoustic Insulation


Như bạn đã biết, chức năng chính của Insulation là làm giảm sự trao đổi nhiệt qua 3 hình thức: dẫn nhiệt, đối lưu nhiệt và bức xạ nhiệt. Vật liệu Insulation gồm: hữu cơ và vô cơ.

1. Những loại vật liệu làm nên insulation

  • Loại hữu cơ gồm: Polystyrene, Polyurethane, Phenolic foam, polyethylene foam…

a. Polystyrene

b. Polyurethane

  • Loại vô cơ gồm: Mineral Wool, Calcium Silicate, Cellular Glass, Microporous Silica, Magnesia, Ceramic Fibre,..

c. Mineral Wool