• Happy

Đường Ống và Các Chức Danh Của Kỹ Sư Đường Ống Trong Dự Án EPCIC

Updated: Apr 3

Piping Engineer (Kỹ sư đường ống) là kỹ sư tham gia vào các việc thiết kế, mua sắm vật tư, quản lý, chế tạo, hoàn thiện và chạy thử hệ thống đường ống trong các công trình dầu khí, nhà máy công nghiệp, công trình công cộng. Đối với các công ty thầu quy mô nhỏ như thiết kế chế tạo hệ thống cấp nước, lọc nước, ống chữa cháy trong chung cư… kỹ sư đường ống sẽ làm tất cả các khâu từ thiết kế, thi công đến hoàn thiện, tuy nhiên đối với công ty tổng thầu EPC phụ trách các dự án quy mô lớn như các nhà máy công nghiệp, các dây chuyền sản xuất, nhà máy lọc hóa dầu (onshore); giàn khoan dầu khí, giàn khai thác dầu khí, cụm xử lý trung tâm ngoài biển (offshore)… thì Kỹ sư đường ống là một danh từ chung bao gồm nhiều chức danh khác nhau, mỗi chức danh đảm nhận một vị trí riêng biệt cụ thể như sau:


Nội dung bài viết gồm:

1. Piping Design Engineer (Kỹ sư thiết kế đường ống)

2. Piping Construction Engineer (Kỹ sư thiết kế thi công đường ống)

3. Piping Supervisor (Kỹ sư giám sát thi công đường ống)

4. Piping Pre-com Engineer (Kỹ sư chạy thử đường ống)


1. Piping Design Engineer (Kỹ sư thiết kế đường ống):

Kỹ sư thiết kế đường ống thường làm việc trong bộ phận thiết kế của công ty tổng thầu EPC hoặc các công ty thiết kế chuyên biệt, Kỹ sư thiết kế có nhiệm vụ tiếp nhận đầu bài kỹ thuật của bộ phận Công nghệ, kết hợp với các bộ phận thiết bị, kết cấu, điện… để bố trí đường ống và thiết bị trên phần mềm thiết kế chuyên dụng như PDMS hoặc E3D, tính toán và mua vật tư đường ống phù hợp, tính toán ứng suất đường ống, xây dựng quản lý mô hình 3D của toàn dự án, phát hành các bản vẽ đường ống tới các khâu tiếp theo… để đảm bảo hoàn thành được số lượng lớn đầu mục công việc thì họ đã được phân thành 5 nhóm như sau:

_ Kỹ sư bố trí đường ống (Piping Designer)

_ Kỹ sư mua sắm vật tư đường ống (Package Engineer)

_ Kỹ sư tính toán ứng suất đường ống (Pipe Stress Engineer)

_ Kỹ sư vật liệu đường ống (Piping Material Engineer)

_ PDMS/E3D Admin

Chi tiết công việc các nhóm này Happy sẽ trình bày trong phần 2 nhé !!!

Kỹ sư thiết kế đường ống

2. Piping Construction Engineer (Kỹ sư thiết kế thi công đường ống):

Vì sản phẩm của Piping Design Engineer là bản vẽ xuất trực tiếp từ phần mềm nên chưa đủ thông tin để chế tạo và lắp đặt, nhiệm vụ của Piping Construction Engineer là thực hiện bản vẽ Shop Drawing, cụ thể là họ sẽ đưa các thông tin có liên quan đến việc chế tạo như vị trí mối hàn, loại mối hàn, bổ sung thêm kích thước, loại kết nối, chi tiết hóa các chi tiết nhỏ để chế tạo, ngoài ra họ cũng thực hiện bước kiểm tra bản vẽ của Piping Design Engineer có khả thi để chế tạo hay không, nếu không sẽ phản hồi lại Piping Design Engineer để cập nhật thiết kế cho phù hợp với thi công.

<