top of page
  • Writer's pictureHappy

Hành Trình Để Trở Thành Kỹ Sư Đường Ống Chuyên Nghiệp

Updated: Apr 3, 2021

Hành trình để trở thành kỹ sư đường ống chuyên nghiệp

Như mọi chuyến đi thì hành trình là điều đầu tiên bạn cần biết, rồi từ đó bạn sẽ biết cần mang theo hành lý gì và phương tiện cần sử dụng để chuyến đi sẽ là trải nghiệm tuyệt vời.

Pipingdesigners.vn thân gửi đến các bạn bản đồ hành trình để trở thành kỹ sư đường ống chuyên nghiệp.

Engingeer Basic→ Junior Designer→ Gain design knowledge along with software skill→ Experience project→ Gain Construction/Precom/ Transportation/ Installation→

→ Senior designer→ Gain management knowledge→ lead designer→ 3D model manager


Với bản đồ hành trình rõ ràng trong tay, chúc các bạn sẽ trải nghiệm và chinh phục con đường trở thành piping designers chuyên nghiệp !!


Bình luận


bottom of page