top of page
  • Happy

Hệ Sinh Thái Của Hãng AVEVA

Tuần trước chúng ta đã cùng tìm hiểu các phần mềm thiết kế dùng trong lĩnh vực thiết kế công trình dầu khí. E3D của hãng AVEVA là một phần mềm tuyệt với hỗ trợ tối đa quá trình thiết kế multidiscipline. Không dừng lại ở đó, với tầm nhìn của mình AVEVA còn xây dựng một hệ sinh thái riêng của mình với hàng loạt phần mềm liên kết với nhau hỗ trợ tối đa cho một dự án EPC và họ gọi mạng lưới này là AVEVA’s Integrated Engineering and Design (IE&D)

Hình 1: AVEVA IE&D

AVEVA IE&D là một bộ các phần mềm quản lý và thiết kế mà các phần mềm này dễ dàng giao tiếp và kết nối lẫn nhau. AVEVA gọi các bước quản lý và thiết kế từ 1D đến 6D