top of page
  • Happy

Những Phần Mềm Thiết Kế Đường Ống (Piping) Phổ Biến

Updated: Jul 30, 2022

Chào bạn đọc của blog PipingDesigner, hôm nay mình sẽ viết một bài về các phần mềm có thể dùng để hỗ trợ thiết kế hệ thống đường ống trong piping industry. Bài viết chỉ đề cập tới các phần mềm thiết kế, các phần mềm khác hỗ trợ tính toán stress hay quản lý dự án sẽ được đề cập đến trong các bài viết khác.

Trong ngành công nghiệp đường ống, các phần mềm thiết kế phổ biến nhất thường được sử dụng có thể kể đến như:

- PDMS/E3D của AVEVA

- SP3D của Intergraph nay đã được Hexagon mua lại

- MPDS4 của CAD Schroer

- PDS của Intergraph nay đã được Hexagon mua lại

- AutoCAD Plant 3D của Autodesk

- CADWorx của Hexagon

- AutoPlant Modeler của Bentley

- Solidworks Smap3D của Dassault Systèmes SE

- Solid Edge của Siemens PLM Software

- ShipConstructor của SSI

Các phần mềm khác có thể kể đến như: