top of page
  • Happy

Sử Dụng Command Khi Modeling Trên AVEVA PDMS/E3D – Công Cụ Hữu Ích Cho Piping Designers

Updated: Jul 9, 2021

Xin chào tất cả các bạn chúng ta lại gặp nhau trên con đường trở thành kỹ sư thiết kế đường ống chuyên nghiệp.


Các bạn có biết, khi thiết kế piping, ngoài việc sử dụng các nút thao tác mặc định của phần mềm, thì AVEVA PDMS / E3D còn cung cấp cho các kỹ sư một cách thao tác với 3D Model mà không cần dùng chuột, đó là sử dụng command window, hoặc nói cách khác là dùng bàn phím để gõ lệnh Command Line/Coding ra các câu lệnh nằm trong ngôn ngữ lập trình dành riêng cho PDMS/E3D.


Viêc sử dụng Command Line sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian thao tác với chuột và đặc biệt với các thao tác lặp đi lặp lại, sau đây Happy sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng command và các câu lệnh command thông dụng thường được các chiến binh piping designers sử dụng, bài viết này sẽ sử dụng phần mềm AVEVA E3D, áp dụng tương tự cho PDMS các bạn nhé.


Nội dung bài viết gồm:


Happy sẽ show cho các bạn 1 video đặc biệt mà trong đó, Happy có thể tự design một line mà ko cần dùng tới các nút chức năng, mà chỉ cần sử dụng command window, các bạn nên xem video và đọc kỹ bài viết để nắm hết được công cụ tuyệt vời này nhé:

Plant Leader - AVEVA E3D - 3D Model Piping by Command window

1. Cách mở Command window trong PDMS/E3D

a. mở command window trong PDMS:

Nhấn nút Command Window trong tab Display để mở như sau:

Hình 1. Mở command window trong PDMS

b. Mở command windows trong E3D:

Nhấn nút Commands, thuộc tab TOOLS, group Display để mở Command Windows như sau:

Hình 2. Mở command window trong E3D

2. Cách sử dụng command để 3D Modeling, các câu command thông dụng:

Để sử dụng command trong 3D Modeling, đầu tiên hãy trỏ chuột vào phần tử muốn thao tác trong 3D View, sau đó gõ lệnh vào command window.

Happy xin đưa ra ví dụ, khi bạn muốn di chuyển một element nào đó theo một phương xác định thì các command là như sau:

Command

Thao tác thực hiện

BY U 100 - Di chuyển element theo hướng Up 100mm

BY D 100 - Di chuyển element theo hướng Down 100mm

BY E 100 - Di chuyển element theo hướng East 100mm

BY W 100 - Di chuyển element theo hướng West 100mm

BY N 100 - Di chuyển element theo hướng North 100mm

BY S 100 - Di chuyển element theo hướng South 100mm


Trong hình ví dụ bên dưới, chọn element là pipe và gõ command BY U 200, pipe sẽ được move theo hướng Up 200mm.

Hình 3: Sử dụng command BY U 200 để di chuyển pipe 200mm

Ngoài ra, một số command thông dụng dùng để tra cứu thông tin của Element/CE, thường đặc trưng bởi chữ Q (Query) xxx, trong đó xxx là thuộc tính cần truy xuất của phần tử, khi gõ comand thì các thuộc tính của element sẽ được liệt kê trong Command Window, một vài command thông dụng như bảng sau:

Command

Thao tác thực hiện

Q ATT - Truy xuất toàn bộ thuộc tính

Q NAME - Truy xuất tên (tên được người dùng đặt cho element)

Q DTXR - Truy xuất định nghĩa

Q MTXX - Truy xuất vật liệu


Ở hình dưới là ví dụ truy xuất định nghĩa và vật liệu của flange bằng 2 command Q DTXR và Q MTXX.

Hình 4. Truy xuất định nghĩa và vật liệu của Flange

Sau khi thuộc tính của element được xuất hiện ở Command Window, có thể thay đổi thông số của thuộc tính bằng cách input số liệu mới rồi ấn phím Enter.

Ví dụ bạn muốn thay đổi chiều cao của Nozzle của thiết bị, trỏ chuột vào nozzle và nhập command Q HEI, ở command window hiện ra dòng HEI xxx, sửa xxx thành số liệu mong muốn sẽ thay đổi được chiều cao của nozzle.

Ở hình dưới Happy đã sửa chiều cao của Nozzle từ 259.6mm thành 500mm

Hình 5. Truy xuất và chỉnh sửa chiều cao của Nozzle

3. Các lệnh piping command thông dụng:


Sau đây Happy xin liệt kê tất cả các command thông dụng cho các chiến binh piping designers sử dụng trong thiết kế đường ống bằng phần mềm AVEVA PDMS hoặc AVEVA E3D trong bảng sau nhé:


Command

Thao tác thực hiện

ADD CE - Thêm current element vào 3D View

REM CE - Ẩn Current element được chọn khỏi 3D View

REM ALL - Ẩn toàn bộ Current element được chọn khỏi 3D View

Q PSPEC - Truy xuất spec của pipe, branch

Q SPREF - Truy xuất spec của element thuộc pipe/branch

Q POS - Truy xuất tọa độ của element

Q HPOS - Truy xuất tọa độ điểm head của Branch

Q TPOS - Truy xuất tọa độ điểm tail của Branch

Q P1 - Truy xuất đường kính, tọa độ và hướng tại điểm P1 của element

Q P2 - Truy xuất đường kính, tọa độ và hướng tại điểm P2 của element

Q P3 - Truy xuất đường kính, tọa độ và hướng tại điểm P3 của element (chỉ áp dụng cho Tee, Olet)

Q P1 BORE - Truy xuất đường kính tại điểm P1 thuộc element

Q P2 BORE - Truy xuất đường kính tại điểm P1 thuộc element

Q DIR - Truy xuất hướng của element

Q ORI - Truy xuất góc xoay của element

Q DESP - Truy xuất thuộc tính kích thước của element (nếu có)

Q MTOC - Truy xuất MTO của piping component

MTOC ON - Bật MTO của piping component (hiện trên isometric, mto report)

MTOC OFF - Tắt MTO của piping component (không hiện isometric, mto report)

DELETE xxx - Với xxx = PIPE: xóa pipe, xxx = BRANCH: xóa BRANCH, tương tự xxx = ELBOW, OLET, TEE …, khi enter trỏ chuột vào element tương ứng để xóa

NEW xxx - xxx = PIPE: tạo mới pipe, xxx = BRANCH: tạo mới branch

NAME /xxx - Sửa tên của element được chọn thành xxx

NEW PIPE NAME /xxx - Tạo mới pipe có tên xxx

NEW ELBOW CHOO ALL - Tạo mới elbow và mở bảng lựa chọn các loại elbow, tương tự cho TEE, OLET …

NEW ELBOW CHOO ALL CONN - Tạo mới elbow và mở bảng lựa chọn các loại elbow, tương tự cho TEE, OLET …, và connent elbow vào component trước đó.

NEW ELBOW COPY PREV CONN - Tạo mới elbow bằng cách copy elbow nằm trước đó, và tự động connent vào elbow trước đó, tương tự cho TEE, OLET …

FOR - Bật chế độ FORWARD (tạo component theo chiều dòng chảy)

BACK - Bật chế độ BACKWARD (tạo component ngược chiều dòng chảy)

CONN - Connect component với component trước đó

FCONN - Force connect component với component trước đó

THRO NEXT - Connect component với component nằm phía sau nó

BACK CONN - Connect component nằm trước theo hướng ngược chiều dòng chảy

CONN THRO ID@ - Connect component đến vị trí click chuột

ROT BY 90 ABO Z - Xoay element quanh trục Z một góc 90 độ, tâm quay bằng chính element được chọn

ROT BY 90 ABO Z THRO ID@ - Xoay element theo trục Z một góc 90 độ, click chuột để chọn tâm xoay

BRA CONN PH TO NOZZ ID@ - Connect branch Head tới vị trí nozzle bằng cách click chuột vào nozzle

BRA CONN PT TO NOZZ ID@ - Connect branch Tail tới vị trí nozzle bằng cách click chuột vào nozzle

BRA CONN PH TO ID@ - Connect branch Head tới vị trí element bất kỳ bằng cách click chuột vào element

BRA CONN PT TO ID@ - Connect branch Tail tới vị trí element bất kỳ bằng cách click chuột vào element

DIR E - Trỏ chuột vào elbow, chọn hướng P2 cho Elbow hướng về East (tương tự với DIR W, DIR N, DIR S)


Còn rất nhiều command được sử dụng trong AVEVA PDMS/E3D mà các chiến binh piping designers cần phải nắm được thông qua quá trình sử dụng, Happy chỉ giới thiệu những command thông dụng, nếu các bạn có thắc mắc hãy inbox trực tiếp với page, hoặc tham gia khóa học Piping Design Basic của Plantleader tại https://www.plantleader.com/ để có cơ hội thực hành và hoàn thiện kỹ năng thiết kế nhé, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.

Comments


bottom of page