top of page
  • Happy

Những Điểm Cơ Bản Cần Biết Về Thiết Kế Đường Ống – Phần 2

Tiếp theo bài viết của Phần 1 về chủ đề này, hôm nay Happy xin chia sẻ đến các bạn một số lưu ý khác cũng khá bổ ích trong thiết kế đường ống mà mọi người nên biết trước khi trở thành một Good Piping Designer.


Nội dung bài viết gồm:

1.Chú ý khi lắp đặt thiết bị chống ăn mòn – Corrosion Coupon & Corrosion Probe

2.Chú ý khi lắp đặt thiết bị lấy mẫu/thiết bị bơm hóa chất (sample connection/chemial injection) có quill


1. Chú ý khi lắp đặt thiết bị chống ăn mòn – Corrosion Coupon & Corrosion Probe

Để kiểm soát tốc độ ăn mòn của đường ống, trong thiết kế người ta có sử dụng 2 thiết bị điều khiển (Istrument items) để đo, đó là corrosion coupon và corrosion probe.

- Corrosion Coupon: được lắp đặt trực tiếp vào đường ống, và coupon sẽ tiếp xúc trực tiếp với lưu chất và chịu ăn mòn từ lưu chất trong quá trình hoạt động. Sau một thời gian hoạt động nhất định của đường ống, coupon sẽ được tháo ra bằng special tool và mang đi đo độ ăn mòn của coupon, từ đó suy ra độ ăn mòn của đường ống.

Hình 1: Corrosion Coupon

- Corrosion Probe: tương tự như corrosion coupon, corrosion probe cũng sử dụng special tool để lắp đặt và tháo ra trong quá trình bảo trì khi probe bị hư hỏng. Tuy nhiên corrosion probe là thiết bị điều khiển và dùng để do độ ăn mòn của lưu chất tác động lên đường ống một một cách online, nghĩa là độ ăn mòn của probe sẽ được báo cáo trực tiếp thông qua hệ thống điều khiển.

Hình 2: Corrosion Probe

Khi giới thiệu về hai thiết bị trên, Happy có đề cặp đến special tool để tháo lắp thiết bị đo độ ăn mòn. Tool này có kích thước khá lớn và cần không gian vận hành với chiều cao là 2m. Vì vậy khi thiết kế vị trí lắp đặt các thiết bị này, phải xem xét không gian vận hành của tool tháo lắp là 2m từ chỗ thiết bị kết nối vào đường ống.

Hình 3: Special tool để tháo lắp Corrosion coupon & corrosion probe (kích thước B min 2m)

Video tháo lắp corrosion coupon/probe

Video về sử dụng tool tháo lắp corrosion coupon & corrosion probe

2. Chú ý khi lắp đặt thiết bị lấy mẫu/thiết bị bơm hóa chất (sample connection/chemial injection) có quill

- Vị trí tối ưu để quill hoạt động trong lòng đường ống: để quill hoạt động tối ưu, điểm bơm hóa chất hoặc lấy mẫu của quill phải được đặt trong không gian từ 1/3 đến 2/3 đường kính trong của đường ống.

Hình 4: Không gian hoạt động tối ưu của điểm lấy mẫu/bơm hóa chất trong lòng ống

- Hướng quay của quill so với chiều dòng chảy lưu chất trong đường ống:

+ Chemial injection with quill: trường hợp bơm hóa chất vào lưu chất trong đường ống, quill nên được đặt sao cho hướng của phần vát mép ngược hướng với dòng chảy.