top of page

Sự Kết Hợp Tuyệt Vời Của Máy Tính và Phương Pháp Số

Updated: Dec 30, 2020

Chào các bạn,

Không phải một cái máy CASIO nhiều chức năng, không phải một cái máy Computer hay Laptop như bây giờ. Thời mình đi học phổ thông mua được cái máy tính CASIO là mừng lắm các bạn. Ngày nào cũng đi ngang cửa hàng bán sách cùng với thằng bạn thân tìm sách và nghía tới nghía lui cái máy CASIO fx 500MS mới ra. Thời đó, máy này là ước ao lớn của mình rồi các bạn. Vì so với máy fx 500A thì máy fx 500MS có phím ANS vi diệu.

Ví dụ đề bài cho công thức F(n) = F(n-1)x2 + 5 với F(0) = 5 và hỏi bạn F(5) bằng bao nhiêu? Bạn sẽ tính như thế nào?

F(0) = 5

F(1) = F(0)x2 + 5 = 15

F(2) = F(1)x2 + 5 = 35

F(3) = F(2)x2 + 5 = 75

F(4) = F(3)x2 + 5 = 155

F(5) = F(4)x2 + 5 = 315

Bạn sẽ bấm máy như thế nào:

Đầu tiên bạn bấm “5”, rồi bấm “=”

Sau đó, nhập biểu thức bằng cách bấm lần lượt ”Ans” “X” “2” “+” “5”

Màn hình máy tính sẽ như sau
Trên màn hình này, bạn cần biết “Ans” đang bằng “5” và nếu bấm “=” thì bạn sẽ nhận được F(1) = 15
Bấm tiếp “=” “=” “=” “=” (4 lần) bạn sẽ nhận được F(5) = 315
Oh, đơn giản quá, bấm tiếp 5 lần nữa xem nào
Và F(10) = 10235

Tuyệt vời, chúc mừng các bạn đã trải nghiệm phím “ANS” vi diệu trên máy CASIO fx 500 MS.