top of page
 • Happy

Tìm hiểu về vật liệu cùng kỹ sư đường ống Phần 01

Updated: Jul 9, 2021

Trong dự án EPCI nói chung hay lĩnh vực đường ống nói riêng thì vật liệu là chủ đề rất quan trọng cần chuyên gia về vật liệu tính toán và lựa chọn vật liệu phù hợp với từng dự án. Qua bài viết này chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn kỹ sư đường ống biết được vai trò của kỹ sư vật liệu cũng như kiến thức cơ bản về vật liệu.

 1. Vai trò kỹ sư vật liệu piping material engineer

 2. Các yếu tố gây ăn mòn đường ống

 3. Cách bảo vệ và chống ăn mòn đường ống

 4. Cách kiểm tra đo lường độ ăn mòn của đường ống

 5. Các vật liệu phổ biến thường dùng trong hệ thống đường ống


1 Vai trò kỹ sư vật liệu piping material engineer

Kỹ sư về vật liệu và chống ăn mòn đóng vai trò rất quan trọng trong dự án. Họ sẽ tính toán và chọn ra những vật liệu phù hợp với những điều kiện hoạt động khác nhau của hệ thống đường ống & thiết bị. Công việc chính mà kỹ sư vật liệu cần thực hiện như sau:


 • Develop piping material, insulation, and coatings specifications

 • Develop project piping classes.

 • Determine the cleaning requirements for certain services.

 • Develop and maintain the line list.

 • Calculate pipe wall thicknesses.

 • Review technical bid evaluations for acceptability.

 • Agree on concession requests with vendors.

2 Các yếu tố gây ăn mòn đường ống

Có 2 nhóm yếu tố gây mòn cho đường ống: những yếu tố bên trong và những yếu tố bên ngoài đường ống.


Internal and External Corrosion Factor
Internal and External Corrosion Factor

Những yếu tố bên trong-Internal corrosion:

 1. CO2 corrosion

 2. H2S corrosion

 3. Sulphide Stress Cracking Corrosion

 4. Microbial Induced Corrosion

 5. Erosion and Erosion-Corrosion

Những yếu tố bên ngoài: external corrosion:

 1. Atmospheric Corrosion

 2. Corrosion Under Insulation

 3. Chloride Induced Corrosion

 4. Galvanic Corrosion

 5. Crevice Corrosion

3 Cách bảo vệ và chống ăn mòn đường ống

Việc lựa chọn vật liệu được dựa trên tính toán về mức độ ăn mòn. Ví dụ hệ thống đường ống trên giàn khai thác dầu khí thường bị ăn mòn bởi Acid được tạo thành từ CO2 có trong thành phần của khí khai thác.

Tổng mức độ ăn mòn, hay bề dày ống bị mất đi trong suốt vòng đời của công trình được tính toán dựa vào áp suất CO2, nhiệt độ của lưu chất,...vv. Nếu lượng ăn mòn chỉ vài mm thì vật liệu thép đen Carbon Steel được chọn để sử dụng, với bề dày ống được tăng lên tương ứng, được gọi là độ ăn mòn cho phép, CA Corrosion Allowance. CA thay đổi từ 3mm~6mm.


Material Selection Input
Material Selection Input

Wall thickness Calculation