top of page
  • Happy

Tổng Quan Shutdown Valve và Blowdown Valve

Updated: Jul 9, 2021

Xin chào các độc giả thân thương của Pipingdesigners!

Sau một khoảng thời gian yên lành thì đại dịch Covid đang diễn biến khá phức tạp tại Việt Nam. Pipingdesigners chúc các bạn nhiều sức khoẻ hạn chế đến nơi đông người, không chủ quan đề cao cảnh giác và thực hiện tốt Khuyến cáo 5K cùng nhau chúng ta chiến thắng đợt dịch này. Ngày hôm này Pipingdesigners sẽ giới thiệu các bạn Tổng quan Shutdown valve (SDV) và Blowdown valve (BDV) trong các công trình công nghệ dàu khí nhé.


Nội dung bài viết gồm:

1. Shutdown Valve

2. Blowdown Valve


1. Shutdown Valve: là một trong các bộ phận chính trên dây truyền công nghệ và được lắp đặt tại đầu vào và ra mỗi dây truyền cấp khí, đầu vào và ra của đường khí công nghệ của Heater, Filter/Seperator. SDV có chức năng cô lập dây truyền, thiết bị trong trường hợp có sự cố khẩn cấp cũng như vận hành.