top of page
  • Writer's pictureHappy

Valves Và Công Cụ Kaizen Liên Tục?

Updated: Mar 30, 2021

Hi! Hi! Hi! Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta lại có cơ hội để gặp nhau trong hành trình học hỏi kiến thức PipingDesigner.

Có thêm một ngày là ta quyết trân quý và sử dụng ngày đó có hiệu quả. Vũ trụ luôn công bằng. Vũ trụ chỉ cho mỗi người 24 giờ dù bạn có giàu nghèo, trai gái hay già trẻ…Như vậy, thời gian không hề quý giá. Cái quý giá phải là sức mạnh của thời gian. Ai biết trân quý và sử dụng thời gian hiệu quả sẽ là người thành công.

Công cụ Kaizen của người Nhật là đặc biệt hiệu quả. Bạn nên áp dụng nó mỗi ngày. Nhiều người lầm tưởng, Kaizen chỉ áp dụng cho các nhà máy, công ty lớn nhưng nó cũng rất hiệu quả cho bạn.

Tốt hơn 1% mỗi ngày hay tệ hơn 1% mỗi ngày, bạn chọn cái nào?

Bạn thử làm phép tính sau nhé.

Bạn có 1 đơn vị. Ngày hôm nay bạn tốt thêm 1% tức 0.01 thì bạn được 1+0.01 = 1.01. Vậy trong 1 năm bạn sẽ tốt thêm 1.01^365=37.78

Nếu bạn chọn bạn tệ hơn hôm qua 1% tức 1-0.01=0.99. Vậy trong 1 năm bạn chỉ có 0.99^365= 0.025517964

Nếu so sánh khác biệt giữa 2 sự lựa chọn bạn sẽ có 37.78/0.02 = 1260 lần

Đây là lý do giải thích tại sao các thay đổi nhỏ không tạo ra nhiều sự khác biệt vào thời điểm bắt đầu nhưng tăng lên đáng kể trong quá trình phát triển dài hạn.