• Happy

Vật Liệu Nào Được Dùng Trong Hệ Thống Đường Ống?

Updated: Mar 30

Hi! Hi! Hi! Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta lại bước thêm một bước nữa trong hành trình chinh phục PipingDesigners. Chủ đề hôm nay rất thú vị và hữu ích đối với một kỹ dư đường ống đó là Vật liệu trong thiết kế đường ống.


Nội dung bài viết gồm:

1. Carbon Steel

2.Stainless Steel

3.Non-Metalic

4.Cu-Ni


1. Carbon Steel:

Là kỹ sư cơ khí chắc chắc bạn đã từng biết Giản đồ pha Fe-C huyền thoại.

Theo như giản đồ thì thép là hợp kim Sắt – Carbon với lượng Carbon C < 2,14%

Trong lĩnh vực Dầu khí, thép Carbon được dùng ở 2 loại là: Carbon steel và Low temp Carbon steel

  • Carbon steel: được dùng ở nhiệt độ: -29oC đến 425oC

Dùng cho hệ: FH – High Pressure Flare, VA – Atmospheric Vent, FG – Fuel Gas, PG – Hydrocarbons Gas, PL – Hydrocarbons Liquid, DC – Closed Drain, DO – Open Drain…

Mã vật liệu: Pipe (A106 Gr.B, API 5L Gr.B); Fittings (A234 Gr.WPB)…


  • Low temp Carbon steel: dùng ở nhiệt độ <-29oC

Dùng cho hệ: FH – High-Pressure Flare, VA – Atmospheric Vent, FG – Fuel Gas, HY – Hypochlorite Inhibitor, PG – Process Gas, PL – Process Liquid, DC – Closed Drain…

Mã vật liệu: Pipe (A333 Gr.6); Fittings (A420 Gr.WPL6)…

2.Stainless Steel:

Stainless Steel là loại thép không gỉ là hợp kim của Sắt với ít nhất 10,5% Crôm bao gồm 3 loại sau đây:

  • Austenitic Stainless Steel: được dùng khi độ ăn mòn vượt quá mức của cho phép của Carbon Steel (3-6mm)

Dùng cho hệ: AI – Instrument Air, CI – Chemical Injection, HY – Hypochlorite Inhibitor, WP – Potable Fresh Water, FH – High Pressure Flare, PG – Hydrocarbon Gas, PL – Hydrocarbon Liquid…

Mã vật liệu: Pipe (A312 Gr.TP316/316L); Fittings (ASTM 403 Gr.WP316/316L)…

  • Duplex Stainless Steel là dạng Ferritic hoặc Austenitic Stainless Steel với 22% Cr

Mã vật liệu: Pipe (A790 UNS S31803); Fittings (A815 UNS S31803)…