Vi Diệu Các Công Trình Biển

Updated: Mar 25

Với mong muốn giới thiệu tổng quan các loại công trình dầu khí ngoài khơi phổ biến hiện nay, PipingDesigners.vn tin rằng bạn sẽ yêu thích và ước mơ một ngày được góp sức vào các công trình dầu khí Việt Nam, góp phần nâng cao giá trị người Việt và bảo vệ chủ quyền Biển Đảo Việt Nam.


Nội dung bài viết gồm:

A. Bottom supported Platform:

1. Fixed Platform

2.Gravity Based Platform (GBP)

3.Compliant Tower

4.(Giàn khoan tự nâng)

B. Floating Platform:

1.Semi-Submersible

2.FPSO

3.TLP


Như bạn đã biết các công trình dầu khí là một cấu trúc dùng để khoan, khai thác, xử lý dầu-khí thiên nhiên, chứa dầu-khí tạm thời trong lúc chờ chuyên chở đến nơi chế biến hoặc bán ra thị trường. Tùy theo độ sâu, đặc điểm địa chất... các công trình dầu khí có thể được cố định với đáy biển, có thể trôi nổi như một đảo nhân tạo hoặc có thể dễ dàng di chuyển từ nơi này đến nơi khác.

Ta có thể chia làm 2 loại: Giàn có chân đỡ (Bottom supported Platform) và Giàn thả nổi (Floating Platform).

A. Bottom supported Platform: chia làm 3 loại

1. Fixed Platform: có 3 bộ phận chính: Jacket, Topside và Foundation (piles)là các giàn khai thác có độ sâu từ 6-300m nước được lắp đặt đầu tiên năm 1947 do tập đoàn Ker-McFee tại Vịnh Mexico.


Fixed Platform