top of page
  • Harry

Ảnh hưởng của ma sát trong tính toán ứng suất đường ống

Chào các bạn, ma sát có thể ảnh hưởng tốt, cũng có thể ảnh hưởng xấu đến công trình của bạn.

Ví dụ trong bài viết này, ma sát được minh họa có ảnh hưởng xấu đến nozzle của thiết bị. Ở cuối bài sẽ là một vài ý tưởng để khắc phục trong thiết kế đường ống.


Các thông số sau đây được sử dụng để minh họa trong các ví dụ:

Pipe: 12in S-STD

Material: A106 Gr.B

Corrosion: 0 mm

Temperature: 100 degree C

Pressure: 1 bar

Fluid density: 1000 Kg/m3

Friction coefficient: 0.3

Các ví dụ được minh họa bằng phần mềm CAESAR II


Ví dụ 1:

Xem xét 1 đường ống dài 5000 mm, 1 đầu Anchor, 1 đầu gối tựa như hình vẽ