top of page

Tính Toán Ứng Suất Đường Ống - Bài 3 Các Bước Tính Toán Ứng Suất Đường Ống

Updated: Dec 29, 2020

Chào các bạn, hành trình vạn dặm bắt đầu từ bước đi đầu tiên.

Nếu như bạn đang nghĩ rằng đích đến vẫn còn rất xa thì hãy xem video này.

Hành trình xa vạn dặm đều bắt nguồn từ những bước chân đầu tiên

Hãy là chú chim nhỏ trong video các bạn nhé!

Các bạn đã sẵn sàng cho bài học hôm nay chưa?

Ở bài học trước, chúng ta đã biết cách xây dựng mô hình hình học của bài tính là một đường ống gồm có 3 phần tử.

Bài học hôm nay chúng ta sẽ thực hiện trình tự các bước tiếp theo để hoàn thành việc tính toán và phân tích ứng suất đường ống cho mô hình này.

1. Một mô hình tính toán hoàn chỉnh trước khi giải sẽ bao gồm:

- Mô hình hình học

- Điều kiện biên

- Tải trọng

2. Nào bây giờ bạn hãy tiến hành khai báo điều kiện biên. Dùng trỏ chuột chọn vào phần tử 10-20.

Sau đó, double click để chọn vào ô “Restraints” ở cửa sổ “Classic Piping Input”
Ở cửa sổ nhập “Restraints” chi tiết, bạn cần khai báo với phần mềm

- Vị trí của nút vị ràng buộc: Node 10

- Loại ràng buộc: Type ANC