top of page

Tính Toán Ứng Suất Đường Ống - Bài 1 Khởi Tạo Bài Tính Mới

Updated: Jul 30, 2022

Chào các bạn, mặc dù ấp ủ đã lâu nhưng hôm nay mình mới bắt đầu thực hiện series bài giảng tính toán ứng suất đường ống bằng phần mềm CAESAR II.

Thực ra có nhiều phần mềm tính toán ứng suất đường ống, nhưng mình đã chọn CAESAR II vì có nhiều người dùng và nhiều đơn vị yêu cầu sử dụng CAESAR II. Nếu có bạn nào đó hỏi CAESAR II có phải là phần mềm tốt nhất không thì chắn chắn là không nhé. Bạn sẽ trả lời được vì sao khi bắt đầu thâm nhập sâu vào từng chi tiết của phần mềm. Mình không có ý định PR cho phần mềm nào hết, vì đơn giản phần mềm chỉ là công cụ thể hiện ý tưởng của bạn.

Nào bây giờ hãy bắt đầu bài học đầu tiên nhé!

1. Đầu tiên là bước chuẩn bị, bạn hãy vào ổ đĩa D và tạo một thư mục mới tên là CAESAR II training

2. Sau khởi động phần mềm bằng cách double click chuột vào biểu tượng CAESAR II 2018 trên màn hình desktop

3. Màn hình khởi động CAESAR II sẽ như thế này

4. Bắt đầu chọn thư mục làm việc cho bài tính mới bằng cách vào menu File -> Specify the default data directory for future work

Và tiếp theo khai báo đường dẫn làm việc là: D:\CAESAR II training. Rồi chọn OK để đóng cửa sổ.

5. Để chọn đơn vị cho bài tính bạn hãy chọn vào nút “Configure” trong menu “Home”

Trong cửa sổ CAESAR II Configuration Editor, ở menu bên trái chọn “Database Definitions”. Ở bên phải, dòng “Units File Name” chọn menu xổ xuống và chọn đơn vị là “*MM.FIL”. Xong thì chọn nút “Save”