top of page
  • Happy

Các Giai Đoạn Của Ngành Công Nghiệp Dầu Khí -Upstream, Midstream, Downstream

Updated: Mar 31, 2021

Xin chào tất cả các bạn, Happy rất vui khi được gặp lại các bạn, các chiến binh Piping designer hẳn rất quan tâm đến ngành công nghiệp dầu khí phải không nào, người đang làm việc hoặc có mong muốn làm việc trong ngành dầu khí cần phải biết vòng lặp của ngành và trách nhiệm của mỗi giai đoạn trong ngành. Happy sẽ giới thiệu cho các bạn ba giai đoạn trong ngành dầu khí trong bài hôm nay.


1. Tổng quan về ngành công nghiệp dầu khí

2. Các giai đoạn khác nhau của ngành công nghiệp dầu khí

3. Giai đoạn thượng nguồn (Upstream)

4. Giai đoạn trung nguồn (Midstream)

5. Giai đoạn hạ nguồn (Downstream)

6. Piping Designer làm việc trong giai đoạn nào?


1. Tổng quan về ngành công nghiệp dầu khí

Công nghiệp dầu khí là một trong những ngành mang lại giá trị lợi nhuận lớn nhất thế giới Dầu mỏ có ý nghĩa quan trong đối với các ngành công nghiệp, và duy trì nền văn minh công nghiệp hóa, dầu mỏ là tài nguyên cần thiết để vận hành và duy trì, bảo dưỡng các nhà máy công nghiệp, máy móc và ngành giao thông vận tải. Ngành dầu khí đóng góp lớn cho nguồn thu của quốc gia, góp phần ổn định nền kinh tế và phục vụ cho chiến lược đầu tư, phát triển của các quốc gia.

2. Các giai đoạn khác nhau của ngành công nghiệp dầu khí

Ngành công nghiệp dầu khí được chia ra thành 3 giai đoạn sau:

a. Giai đoạn thượng nguồn (Upstream)

b. Giai đoạn trung nguồn (Midstream)

c. Giai đoạn hạ nguồn (Downstream)

Hình 1. Ba giai đoạn của ngành công nghiệp dầu khí – Nguồn: internet

3. Giai đoạn thượng nguồn (Upstream)

a. Định nghĩa:

Giai đoạn thượng nguồn bao gồm các công việc tìm kiếm, thăm dò, khai thác và phân tách dầu mỏ. Các công ty thượng nguồn có thể tham gia vào tất cả các bước của giai đoạn này trong vòng đời của ngành dầu, khí hoặc họ có thể chỉ tham gia vào một phần của thượng nguồn.

b. Các khái niệm thăm dò, khai thác, phân tách:

_ Thăm dò: Thăm dò là chuỗi các hoạt động cung cấp các thông tin cần thiết để phát hiện ra khu vực được nghiên cứu có dầu mỏ, khí đốt hay không. Một công ty dầu khí có thể làm việc trong nhiều năm để nghiên cứu một địa điểm tiềm năng, trong giai đoạn này thì lịch sử địa chất của khu vực này được nghiên cứu rất kỹ.

_ Khai thác: Là chuỗi các hoạt động đưa được dầu mỏ/khí ra khỏi mặt đất thông qua giếng khoan/giếng bơm dầu, Các công ty thượng nguồn sẽ vận hành các giếng để đưa dầu thô hoặc khí tự nhiên lên bề mặt.

_ Phân tách: dầu mỏ sau khi được hút lên là một hỗn hợp hóa chất hữu cơ ở thể lỏng đậm đặc, phần lớn là những hợp chất của hydrocarbon, thành phần rất đa dạng, cần được phân tách ngay thành dầu thô/khí riêng biệt sau đó mới tiến hành vận chuyển đến giai đoạn Midstream/Downstream.

Hình 2: Cụm giàn khai thác và xử lý dầu khí ngoài khơi (Nguồn: internet)
Hình 3. Máy bơm dầu Pumpjack dùng để khai thác dầu khí trên bờ (Nguồn: internet)