• Happy

Cách Đọc Được Nhiều Sách: Hệ Thống Đơn Giản Tôi Sử Dụng Để Đọc Hơn 30 Cuốn Sách Mỗi Năm

Updated: Apr 3


Warren Buffett, người đàn ông thường được gọi là nhà đầu tư vĩ đại nhất thế kỷ 20, đang đứng trước 165 sinh viên của Đại học Columbia.


Một trong những sinh viên giơ tay và hỏi Buffett về suy nghĩ của ông về cách tốt nhất để chuẩn bị cho sự nghiệp đầu tư. Sau khi suy nghĩ một lúc, Buffett rút ra một chồng giấy tờ và báo cáo thương mại mà ông ta đã mang theo và nói, “Đọc 500 trang như thế này mỗi ngày”. Đó là cách kiến ​​thức hoạt động. Nó xây dựng lên, giống như lãi kép. Tất cả các bạn đều có thể làm được, nhưng tôi đảm bảo sẽ không có nhiều bạn sẽ thực hiện nó.


Buffett ước tính rằng 80 phần trăm số giờ làm việc của ông được dành để đọc hoặc suy nghĩ. Nó đủ để khiến bạn phải hỏi, tôi có đọc đủ sách không?


Khi tôi tự hỏi mình câu hỏi trên, tôi nhận ra rằng có một số lý do đơn giản mà tôi không đọc nhiều như tôi muốn và tôi đã phát triển một hệ thống hợp lý giúp tôi đọc hơn 30 cuốn sách mỗi năm.


Hãy để tôi giải thích…


Cách đọc được nhiều sách hơn


Nếu bạn biết cách đọc thì việc đọc sách tương đối dễ dàng. Bạn chỉ cần có thời gian để đọc. Tất nhiên là nói dễ hơn làm.

Khi tôi nhìn vào thói quen đọc sách của chính mình, tôi nhận ra rằng thói quen đọc sách của tôi chủ yếu là do phản ứng, không chủ động. Nếu một link thú vị xuất hiện trên màn hình của tôi trên Facebook hoặc Twitter, thì tôi sẽ đọc nó như một phản ứng. Tôi đã không chủ động dành thời gian để đọc sách mỗi ngày. Tôi chỉ đơn giản là đọc những ý tưởng thú vị xuất hiện trước mặt tôi.


Kết quả là, hầu hết việc đọc của tôi đã được thực hiện trực tuyến. Bây giờ, có rất nhiều bài viết tuyệt vời trên web, nhưng nói chung, chất lượng của những cuốn sách tốt là tốt hơn. Sách thường có văn bản tốt hơn (được chỉnh sửa chặt chẽ hơn) và thông tin chất lượng cao hơn (kiểm tra thực tế tốt hơn và nghiên cứu sâu rộng hơn). Từ góc độ học tập, có lẽ việc sử dụng thời gian của tôi để đọc sách tốt hơn là đọc nội dung trực tuyến.


Vì vậy, tôi đã phải tìm ra một chiến lược cho phép tôi đọc nhiều sách hơn mà không để những phiền nhiễu điển hình cản trở.


20 trang mỗi ngày


Đây là cách duy nhất tôi có thể gắn bó nhất quán:


<