top of page
  • Happy

Cấu Trúc PIPING Trong AVEVA PDMS & E3D

Updated: Jul 9, 2021

Bạn đang tìm hiểu về phần mềm PDMS/E3D và muốn trở thành một kỹ sư đường ống/piping engineer tuy nhiên bạn cũng đang bối rồi về cách phân cấp và quản lý trong PDMS/E3D? Nếu vậy hãy cùng mình đọc qua bài blog này để có những hiểu biết cơ bản về cách quản lý dữ liệu trong PDMS nhé.


Nội dung bài viết gồm:

1. Phân chia quản lý dự án trong PDMS/E3D

2. Cấu trúc của một Pipe trong PDMS/E3D


Hình 1: PDMS Hierachy

1. Phân chia quản lý dự án trong PDMS/E3D

- World: là item đầu tiên trong cây thư mục. Bất kỳ một dự án mới được tạo ra thì world là đối tượng đầu tiên được hệ thống khởi tạo trong database.

-Site: thông thường PDMS admin sẽ tạo site tương ứng với một gói database và mỗi team trong dự án thường có những site riêng biệt để dễ quản lý.

-Zone: mục đích của zone chỉ đơn giản để chia nhỏ các đối tượng nằm trong site để quản lý tốt hơn. Những đối tượng có các đặc điểm chung sẽ được chia vào cùng một zone

-Pipe: có thể nói pipe tương ứng với một hệ đường ống trong thực tế.

-Branch: Là thành phần con của pipe, và Branch chỉ có một điểm đầu và một điểm cuối, được gọi là Head và Tail trong PDMS. Bên trong Branch sẽ là các pipe fitting kết nối với nhau để dẫn truyền lưu chất

Để hiểu hơn về vai trò các pipe fitting trong đường ống, các bạn có thể tìm lại những bài trước của web chúng mình nhé

2. Cấu trúc của một Pipe trong PDMS/E3D:


Hình 2: Pipe Structure

Như vậy Pipe có thể chứa nhiều Branch, vì vậy pipe có thể có nhiều điểm đầu và cuối. Pipe trong hình trên tương ứng với 3D model như sau:

Hình 3: Pipe 3D

Nhờ có Head và tail, mà ta có thể xác định được chiều dòng chảy trong một Branch, thứ tự của các item nằm bên trong branch luôn được sắp xếp theo đúng chiều dòng chảy

Hình 4: Branch Head and Tail

Như ta đều biết, trong hệ thống ống dẫn sẽ có các item giống nhau (giống về hình dạng, vật liệu bề dày…) được dùng đi dùng lại, như vậy mỗi loại item trong design module sẽ tương ứng như với một item trong catalog module (do admin quản lý) và được gọi là Spref

Trở lại các item trong hình 4 ta thấy các item giống nhau sẽ có cùng một loại spref: Elbow 1 và 2 có cùng SPREF, tương tự với gasket 1 và 2 và Flange 1 và 2.

Lúc này admin chỉ cần thay đổi thông số của spref trong module catalog thì các fitting refer đến Spref đó trong module design cũng thay đổi theo

Hình 5: Spref

Spref sẽ chứa các thuộc tính của piping fitting, một số thông tin cơ bản như sau: