top of page
  • Happy

Control valve và Control valve Fail-safe mode

Đối với các kỹ sư đường ống thì Control valve là một trong những item quen thuộc và cần lưu ý khi thiết kế 3D model.Control valve có thể được định nghĩa là một loại thiết bị được cung cấp năng lượng để điều chỉnh hoặc điều khiển dòng chảy của chất lỏng (ví dụ như khí, dầu, nước và hơi nước). Nó là một phần quan trọng của vòng điều khiển (control loop) và là một ví dụ về phần tử điều khiển cuối (Final control Element). Cho tới hiện tại, Control valve là phần tử điều khiển cuối phổ biến nhất được sử dụng trong các ngành công nghiệp.


Rõ ràng, control valve là thiết bị thiết yếu đối với bất kì quá trình process nào. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu nhà máy/giàn khai thác bị mất điện? Bạn sẽ không có cách nào để dễ dàng kiểm soát quá trình xử lý oil & gas hoặc các lưu chất khác và có thể dẫn tới những hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho nhà máy/giàn khai thác. Đó chính là lý do tại so việc thiết lập Fail-safe mode cho control valve là cực kì quan trọng.


Biết được cấu tạo và cách thức hoạt động của control valve, sẽ giúp cho các kỹ sư đường ống hiểu rõ hơn bản chất của item này và rộng hơn là giúp cho kỹ sư đường ống có thể hiểu hơn về quá trình điều khiển trong nhà máy/giàn khai thác.

Vậy hãy cùng với Happy tìm hiểu về Control valve và Control valve fail-safe mode.