top of page
  • Harry

Giới Thiệu Khóa Học PDMS/E3D Admin

Updated: May 11, 2021

Xin chào tất cả các chiến binh Piping designer, PlantLeader hân hạnh mời các bạn tham gia buổi offline:


“Giới thiệu về khóa học PDMS/E3D Admin”Nội dung của buổi offline như sau:


  1. Gặp mặt, trò chuyện với các bạn yêu thích Piping.

  2. Giới thiệu về khóa học PDMS/E3D Admin và các khóa học Piping.