Kiểm Tra Lỗi Khi Nhập Mô Hình Tính Toán Ứng Suất Đường Ống Bằng Phần Mềm CAESAR II

Chào các bạn, vào lúc này điều quan trọng nhất là tất cả các bạn và gia đình đều phải mạnh khỏe và bình an!


Sau đó mới nghĩ tới bài viết này.


Khi các bạn tính toán ứng suất đường ống, công việc mô hình hóa chiếm hơn phân nửa tổng thời gian. Công việc này thật sự quan trọng để bạn có thể nhận được kết quả tính toán chính xác nhất với thực tế. CAESAR II cho phép bạn thực hiện kiểm tra mô hình bằng công cụ Error check trước khi tính toán. Để thực hiện Error check các bạn chọn vào nút sau trên thanh công cụ CAESAR II Tools :

(Nút Error check)


Bạn cũng có thể bấm theo menu File -> Error Check.


Phần mềm sẽ kiểm tra lỗi và thông báo như sau:

Ở cột Massage Type, các bạn có thể thấy có 3 dạng kết quả có thể có là: ERROR, WARNINGNOTE.

  • Dòng báo ERROR báo màu đỏ, tức là mô hình bị lỗi rồi, bạn cần phải sửa lỗi trước khi tính toán. Khi phần mềm báo lỗi thì nút Edit Static Load case mờ đi và bạn không thể chuyển sang bước khai báo tải trọng và tính toán.

(Nút Edit Static Load case)

  • Dòng báo WARNING báo màu xanh lá cây. Phần mềm chỉ muốn cảnh báo cho bạn và vẫn cho bạn tiếp tục khai báo tải trọng và tính toán. Phần mềm chỉ muốn nhắc nhở bạn cần kiểm tra lại vì nghi ngờ có thể bạn đã nhập sai.

  • Dòng báo NOTE báo màu xanh dương. Dòng báo này chỉ mang tính chất thông tin hoặc guideline từ phần mềm.

Ví dụ:

Trong hình trên, phần mềm báo 2 lỗi (ERROR) ở dòng 1 và 3.