top of page
  • Happy

Nguyên Lý Điều Khiển và Cách Vận Hành PCV

Updated: Apr 3, 2021

Ở phần trước mình đã giới thiệu các bạn cấu tạo PCV (https://www.pipingdesigners.vn/post/cum-van-dieu-ap-pcv-pressure-control-valve). Hôm này mình sẽ giới thiệu cho các bạn : Nguyên lý điều khiển và cách vận hành PCV.


1. Vòng điều khiển van điện-khí nén

2. Vòng điều khiển van khí nén

3. Booster

4. Regulator


1. Vòng điều khiển van điện-khí nén


  • Mạch điều khiển vòng ngoài (1) là mạch điều khiển áp suất:

Hệ thống PCS sẽ làm nhiệm vụ thực hiện thuật toán điều khiển PID trong bộ điều khiển thông qua phần mềm điều khiển (software) và chương trình điều khiển (program).

Tín hiệu phản hồi áp suất được lấy ở đầu ra PCV và truyền về bộ điều khiển từ các PIT.

Tín hiệu đầu ra từ bộ điều khiển là tín hiệu AO (4-20mA): là tín hiệu setpoint độ mở (vị trí) của PCV.

  • Mạch điều khiển vòng trong (2) là mạch điều khiển vị trí van:

Bộ điều khiển (điện khí nén – I/P converter) gắn trên van sẽ thực hiện nhiệm vụ này.

Tín hiệu phản hồi là vị trí van (hay độ đóng mở của van) thông qua cảm biến vị trí (travel sensor).

Bộ điều khiển vị trí van sẽ điều khiển độ mở của van dựa theo SP độ mở van. Như vậy sau khoảng thời gian quá độ T thì độ mở thực của van = SP độ mở van.2. Vòng điều khiển van khí nén


  • Mạch điều khiển vòng ngoài (1) là mạch điều khiển áp suất:

Bộ điều khiển xuất tín hiệu đầu ra sau khi xử lý tín hiệu cài đặt (setpoint) và tín hiệu phản hồi về.

Tín hiệu phản hồi áp suất được lấy ở đầu ra PCV và truyền về bộ điều khiển.

Tín hiệu đầu ra từ bộ điều khiển là tín hiệu khí nén: là tín hiệu setpoint độ mở (vị trí) của PCV.

  • Mạch điều khiển vòng trong (2) là mạch điều khiển vị trí van:

Bộ điều khiển (Positioner hay Pneumatic position Transmitter) gắn trên van sẽ thực hiện nhiệm vụ này.

Tín hiệu phản hồi là vị trí van (hay độ đóng mở của van) thông qua hệ thống trục CAM.

Bộ điều khiển vị trí van sẽ điều khiển độ mở của van dựa theo SP độ mở van. Như vậy sau khoảng thời gian quá độ T thì độ mở thực của van = SP độ mở van.3. Booster