top of page
  • Happy

Những Điểm Cơ Bản Cần Biết Về Thiết Kế Đường Ống - Phần 1

Updated: Jun 26, 2021

Xin chào các bạn, hôm nay Happy sẽ quay lại với một chủ đề về chia sẻ kiến thước trong thiết kế đường ống, nội dung hôm nay cũng xoay quanh những vấn đề thiết kế rất đơn giản, nhưng đôi khi chúng ta không chú ý sẽ rất ảnh hưởng trong hoạt động của các đường ống công nghệ, khả năng vận hành – thi công thực tế…


Nội dung bài viết gồm:

1. Vị trí đặt Flange trên đường ống, valve, inline instrument, nozzle của thiết bị cơ khí

2. Hiểu giá trị Slope Pipe như thế nào?

3. Thiết kế Check valve trên đường ống đứng

4. Vị trí đặt Flow Meter


1. Vị trí đặt Flange trên đường ống, valve, inline instrument, nozzle của thiết bị cơ khí

Flange là một dạng fitting trên đường ống, được dùng để kết nối ống với valve, nozzle của thiết bị cơ khí, inline instrument… bằng bolts & nuts. Vậy những lỗ bolts của flange sẽ nằm như thế nào so với trục của đường ống, và xoay như thế nào khi là các nozzle của thiết bị cơ khí?