top of page
  • Writer's pictureHappy

P&ID và Biển Cả Thông Tin?

Updated: May 19, 2021

Hi! Hi! Hi! Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta nghiên cứu một chủ đề rất hấp dẫn và quan trọng bậc nhất của PipingDesigners đó là bản vẽ P&IDcách đọc P&ID.


Nội dung bài viết gồm:

1. Giới thiệu về các bản vẽ của process và mối liên hệ giữa process và piping

2. Quy tắt đặt tên Line

3. Ký hiệu đường ống

4. Các hệ thống đường ống

5. Hệ thống chữ viết tắt

6. Ký hiệu các thiết bị điều khiển

7. Ký hiệu Van

8. Các thiết bị điều khiển