• Happy

Piping Component và Những Nguyên Tắc Cơ Bản Trong Thiết Kế Đường Ống (Phần 1 – Tee)

Updated: Jan 8

Xin chào các bạn! Đến hẹn lại lên, Happy rất vui khi quay trở lại chia sẽ những kiến thức hay, bổ ích về đường ống cho mọi người.

Hôm nay, Happy xin chia sẽ một số kiến thức cơ bản về piping component/fitting (thành phần cấu tạo của đường ống) và những nguyên lý cơ bản nhất một kỹ sư thiết kế đường ống cần biết trong quá trình thiết kế ống.

1. Tee (Rẽ nhánh chữ T)

a) Các loại tee thường

Tee là fitting được sử dụng khi kỹ sư thiết kế muốn tạo nhánh (branch) từ một đường ống chính. Tee được phân loại rất đơn giản:

- Phân loại theo loại kết nối giữa tee và pipe:

+ Butt weld tee: tee được kết nối với ống qua mối hàn đối đầu vát mép (butt weld)


Butt Weld Tee

+ Socket weld tee: tee được kết nối với ống bằng mối hàn lồng ống (đường kính trong của tee sẽ lớn hơn đường kính ngoài của ống – socket weld)


Soket Weld Tee

+ Threaded tee: tee được kết nối với ống bằng ren (đường kích trong của tee cũng lớn hơn và tạo thành mối ren female kết nối với ren male của ống)


Threaded Tee

- Phân loại theo kích thước nhánh:

+ Equal tee: khi nhánh được tạo có kích thước bằng ống chính

+ Reducing tee: khi nhánh được tạo nhỏ hơn ống chính


Equal Tee và Reducing Tee

Ngoài việc sử dụng tee để tạo một nhánh mới kết nối với nhánh chính, trong kỹ thuật, người ta còn sử dụng olet. Olet luôn tạo ra nhánh mới với kích thước nhỏ hơn ống chính, bên cạnh đó nhánh mới được tạo khi kết nối bằng olet thì sẽ giảm một mối hàn so với kết nối bằng tee.

Vì vậy trong thiết kế đường ống, các bạn