top of page
  • Happy

Tìm Hiểu Về Bản Vẽ Equipment Layout - Phần 02

Updated: May 11, 2021

Chúc mừng năm mới!! Harry & Piping Team xin chúc các bạn và gia đình năm mới an khang thịnh vượng. Trong bài viết tuần này, chúng ta cùng nhau tiếp tục tìm hiểu về tài liệu rất quan trọng trong dự án EPCI. Đọc hiểu được bản vẽ này bạn sẽ nắm được bố trí tổng thể của dự án. Vậy còn chờ gì nữa, Harry và bạn cùng nhau tìm hiểu ngay bản vẽ Equipment Layout này qua bài viết bên dưới.


3. Bản vẽ Equipment Layout là gì?

Bản vẽ Equipment Layout hay còn gọi là Equipment Plot plan là bản vẽ thể hiện bố trí toàn bộ thiết bị trong một khu vực công nghệ. Bản vẽ bao gồm các thiết bị được lắp đặt trong hiện tại và những thiết bị sẽ lắp đặt trong tương lai. Bản vẽ thể hiện được kích thước giữa các thiết bị với nhau và khoảng cách giữa thiết bị so với hệ thống kết cấu chính. Trên bản vẽ sẽ đính kèm bảng thông tin chính của thiết bị (Equipment List) có ghi rõ các thông số như tên thiết bị, kích thước và vị trí.


Harry mời các bạn cùng tìm hiểu Equipment Layout của module FPSO để nắm rõ nội dung trên bản vẽ Equipment Layout.

Bản vẽ Equipment Layout chia thành 5 phần chính như sau:


1. Title block & Revision

2. Revision block

3. Key plan

4. Equipment List

5. Legend, Important Notes & HOLD

6. Drafting Space1.Title block & Revision : khu vực này giúp các bạn biết được tên dự án, tên chủ đầu tư, revision phát hành, tỉ lệ bản vẽ.2.Revision block: khu vực này cung cấp cho bạn thông tin lịch sử phát hành của bản vẽ.3. Key plan: thường được bố trí ở góc trên bên phải của bản vẽ, key plan giúp bạn định vị nhanh chóng xem module trong bản vẽ này đang nằm ở đâu trong tổng thể dự án. Chúng ta sắp tham quan tàu FPSO là công trình nổi gồm nhiều module công nghệ được kết nối với nhau ( khoảng 20 modules). Và dựa vào keyplan này bạn có thể định vị ngay module đang quan tâm ở vị trí nào thật nhanh và dễ dàng.4. Equipment List: danh sách toàn bộ thiết bị có trong bản vẽ gồm tên thiết bị (Tag Name), mô tả về thiết bị. Một số dự án sẽ bố sung thêm kich thước và tọa độ từng thiết bị.