top of page

Tính Toán Ứng Suất Đường Ống - Bài 4 Mô Hình Gối Đỡ

Updated: Dec 29, 2020

Chào các bạn, hôm nay không biết nên tăng cho các bạn món quà gì vì các bạn đã cùng với mình bước sang bài thứ 4 của khóa học. Mỗi bài giảng đều được đúc kết từ những trải nghiệm của chính mình. Sự cố gắng của chính bạn là động lực để mình tiếp tục viết tiếp những những bài học chất lượng và tâm huyết.

Ở bài học trước, các bạn đã thực hiện qua trình tự tất cả các bước để tính toán ứng suất đường ống bằng CAESAR II rồi.

Các bước bao gồm:

- Mô hình hình học

- Áp đặt điều kiện biên

- Kiểm tra lỗi mô hình

- Khai báo các trường hợp tải

- Chạy chương trình giải

- Xem kết quả và đánh giá

Mình tin rằng các bạn còn nhớ hình này là kết quả chuyển vị của đường ống

Hình này là kết quả ứng suất của đường ống

Từ hình kết quả, các bạn có thể thấy:

- Chuyển vị lớn nhất là 1934 mm tại Node 40

Ứng suất lớn nhất là 536957 KPa tại Node 10

Nếu đánh giá chuyển vị thì chuyển vị 1934mm là rất lớn phải không các bạn

Hãy kiểm tra lại mô hình của chúng ta đang là ống 10” (OD = 273mm), dài 20m.

Nếu so với pipe support span tham khảo sau đây thì 20m là khoảng gấp 2 lần so với tiêu chuẩn.

Vậy thì ta hãy thêm 2 support nữa ở node 20 và 40, tức là cứ 10m ống ta lại có 1 support.

Các bạn làm như sau:

Click chuột chọn vào phần tử 10-20,

Sau đó click chọn vào Restraints
Ở cửa sổ bên phải bạn nhập thêm support ở ô Restraint 2: Node: 20 và Type: +Y