top of page
  • Happy

AVEVA E3D – Giới Thiệu Giao Diện và Thao Tác Cơ Bản (phần 1)

Updated: Jul 30, 2022

1. Tổng quan

2. Giao diện AVEVA E3D – Model

3. Quick Access Toolbar

4. Tab & Group

5. Model Explorer


1. Tổng quan.

Xin chào tất cả các bạn chúng ta lại gặp nhau trên con đường trở thành kỹ sư thiết kế đường ống chuyên nghiệp, AVEVA E3D là phần mềm thiết kế dự án mạnh mẽ và hiệu quả nhất được đa số các công ty EPC hàng đầu sử dụng, Happy đã từng giới thiệu tới các bạn giao diện nổi bật của AVEVA E3D so với phần mềm tiền bối AVEVA PDMS trong link sau:

AVEVA E3D – Tương lai của lĩnh vực thiết kế EPCIC (Phần 1 – Giao diện sinh động)

Hôm nay Happy xin tiếp tục series phần mềm AVEVA E3D bằng bài viết giới thiệu giao diện của module MODEL, là module mà các chiến binh Piping designer sẽ tiếp xúc và làm việc trong suốt quá trình làm việc.Video hướng dẫn giao diện AVEVA E3D đã được update 02-Feb-2021.

2. Giao diện AVEVA E3D – Model

Ngay sau khi đăng nhập vào E3D Model, giao diện cơ bản sẽ hiện ra như sau:

Hình 1. Giao diện của E3D – Model

Giao diện của E3D – Model khá giống với AutoCAD, đó là điều khiến các chiến binh Piping Designer dễ dàng làm quen ngay từ lần đầu tiếp xúc.

3. Quick Access Toolbar:

Click chuột vào Quick Access Toolbars sẽ xổ xuống các lựa chọn cho phép thay đổi giữa các discipline Equipment/Piping/Support …

Khi lựa chọn một discipline nào đó E3D sẽ hiển thị các Tab thao tác làm việc của discipline đó trên giao diện.

Hình 2. Quick Access Toolbar

4. Tab & Group:

AVEVA E3D có giao diện bao gồm các discipline làm việc được phân chia vào các Tab, mỗi Tab sẽ chứa các group thao tác, mỗi group sẽ chứa các nút thao tác, tab HOME sẽ bao gồm các group chứa các nút thao tác cơ bản mà tất cả discipline đều sử dụng. Tab Piping sẽ chứa các nút thao tác riêng biệt của discipline Piping như Modify pipe, component, slope …

Hình 3. Tab Home
Hình 4. Tab Piping

Một số Tab sẽ chỉ hiển thị khi discipline đó được chọn ở Quick Access Toolbar như tab Piping, Equipment, Structure.