top of page
  • Happy

Bạn Phân Loại Olet Như Thế Nào?

Updated: Apr 1, 2021

Olet là loại fitting được sử dụng khi cần liên kết đường ống chính (Header) có kích thước lớn hơn nhiều so với đường nhánh (branch).


Nội dung bài viết gồm:

1. Weldolet

2. Sockolet

3. Threadolet

4. Elbolet

5. Sweepolet

6. Latrolet

7. Nipolet


Để biết được khi nào chúng ta dùng Olet mà không phải dùng Tee thì bạn tra bảng Branch connections trong Piping Specification. Mỗi Specification đều có một bản Branch connections riêng.

Để sử dụng bảng này ta làm ví dụ sau: Bạn đang model line ống có kích thước 10”, trên P&ID thể hiện một đường rẽ nhánh 2”, giờ bạn không biết là chọn Tee để kết nối hay chọn Olet để kết nối. Nếu mà là Olet thì không biết nên chọn Weldolet hay Sockolet hay Threadolet. Đơn giản. Bạn chỉ cần mở đúng Piping specification đang dùng, tìm đến bảng branch connections. Cột Header size là line ống chính 10” bạn đang vẽ. Cột branch size là đường nhánh 2” bạn cần rẽ nhánh. Giao giữa 2 cột này bạn thấy chữ số “5”. Tra bảng giải thích bên trái ta thấy: số 5 ứng với Weldolet. Vậy bạn chọn con weldolet để model thôi. Đơn giản đúng không.

1. Weldolet

Weldolet là dạng fitting tự tăng cứng. Nhờ có mối hàn butt weld liên kết với ống chính và đường nhánh mà weldolet được dùng cho các đường ống quan trọng có áp suất lớn. Weldolet giúp tạo đường nhánh 90o với full size hoặc reducing size.

2. Sockolet

Sockolet cũng là dạng fitting tự tăng cứng. Nó cũng giống với Weldolet được dùng ở các đường ống có áp suất cao, tuy nhiên đường nhánh có kích thước nhỏ hơn weldolet. Sockolet có một mối butt weld hàn với ống chính, một mối sockolet weld hàn với đường nhánh. Sockolet cũng giúp tạo đường nhánh 90o với full size hoặc reducing size.

3. Threadolet

Threadolet có một mối butt weld hàn với ống chính, một mối vặn ren kết nối với đường nhánh. Threadolet cũng tạo đường nhánh 90o với full size hoặc reducing size.


4. Elbolet

Elbolet được sử dụng trong trường hợp đường nhánh được kết nối trên Elbow và có biên dạng được chế tạo phù hợp với Elbow.