top of page
  • Happy

Pipe Support - Phần 1 Giới Thiệu Về Tác Dụng Của Support Lên Đường Ống

Updated: Jul 9, 2021

Xin chào các bạn, Hôm nay Happy sẽ giới thiệu đến các bạn về pipe support, một trong những phần không thể thiếu trong thiết kế hệ thống đường ống.


Nội dung bài viết gồm:

1.Cấu tạo của Pipe Support

2. Chức năng và tác dụng của support đối với đường ống

a) Chức năng

b) Tác dụng của pipe support lên đường ống


1.Cấu tạo của Pipe Support: gồm 3 phần chính:

Hình 1: Các thành phần cơ bản của một Pipe Support

- Support Attachment (ancillaries): một phần của support – kết nối giữa đường ống và khung thép support.

- Support Frame: khung thép của support, là thành phần kết nối giữa support attachment và thép (tường) của kết cấu.

- Trimmer Beam: là một thành phần có thể có hoặc không phụ thuộc vào beam của kết cấu. Trường hợp frame support đặt ngay lên trên (hay bên dưới) beam của kết cấu hoặc support chỉ hàn lên sàn (không chịu lực nhiều) và không đòi hỏi phải thêm beam ngay bên dưới support thì không cần trimmer beam.

2. Chức năng và tác dụng của support đối với đường ống

a) Chức năng: Pipe support được thiết kế để giúp đường ống chống lại:

- Ngoại lực:

+ Gió, sóng biển, động đất…

+ Ngoại lực tác dụng vào đường ống trong quá trình vận chuyển…

+ Các trường hợp cháy, nổ làm phá hủy công trình.

- Nội lực:

+ Nhiệt độ, áp suất tác dụng lên đường ống trong quá trình vận hành.

+ Dòng chảy chất lưu tác động lên đường ống.

+ Rung động tại các đầu bơm, máy nén…

b) Tác dụng của pipe support lên đường ống:

- Resting: pipe support đỡ đường ống từ bên dưới, không cho ống dịch chuyển đi xuống.

Hình 2: Resting

- Guide: pipe support dẫn hướng đường ống, không cho ống dịch chuyển theo phương ngang hoặc có thể dịch chuyển với một khoảng cách nhất định (guide gap).

Hình 3: Guide

- Hold down: pipe support ngăn không cho ống dịch chuyển đi lên hoặc có thể đi lên với một khoảng cách nhất định (hold down gap).

Hình 4: Hold Down

- Line stop: pipe support ngăn không cho ống dịch chuyển dọc trục hoặc có thể dịch chuyển một khoảng cách nhất định (line stop gap).

<