• Happy

Pipe Support - Phần 2 Giới Thiệu Các Loại Frame Support

Updated: Jul 9

Xin chào các bạn, hôm nay Happy sẽ giới thiệu đến các bạn phần thứ hai của chuỗi bài về Pipe Support, trong phần này Happy sẽ trình bày những loại frame support đặc trưng hay được sử dụng trong thiết kế đường ống và hình dạng của từng loại từ cấu tạo đơn giản đến phức tạp nhé!


Nội dung bài viết gồm:

1. Support dạng Cantilever

a) Cantilever không có bracing

b) Cantilever có bracing


2. Support dạng T

a) T chống xuống sàn

b) T treo lên gầm


3. Support dạng L

a) L chống xuống sàn

b) L treo lên gầm


4. Support dạng U

a) U chống xuống sàn

b) U treo lên gầm


5. Một số support dạng đặc biệt

a) Trunnion support

b) Spring support


1. Support dạng Cantilever

a) Cantilever không có bracing: Support này có cấu tạo đơn giản, hàn một đầu trực tiếp vào thép kết cấu có sẵn hoặc bắt bolts vào tường bê tông cho các công trình nhà máy.b) Cantilever có bracing: Support loại cantilever bình thường sẽ rất yếu khi đường ống đặt càng xa vị trí mà frame support hàn vào k