top of page
  • Happy

Pipe Support - Phần 3 Giới Thiệu Các Loại Attachments

Updated: Jul 9, 2021

Xin chào các bạn, hôm nay Happy sẽ tiếp tục chuỗi bài viết về Pipe Support với bài viết về Attachment (Ancillaries) – Một thành phần quan trọng khác của Pipe Support và gắn liền với đường ống trong thiết kế và thi công.

Trước khi các bạn muốn hiểu rõ bài này, các bạn nên đọc lại bài:

Pipe Support - Phần 1 Giới Thiệu Về Tác Dụng Của Support Lên Đường Ống

Bài hôm nay sẽ bám theo nội dung của phần 1 để đưa ra các loại attachment thông dụng được dùng nhiều trong thiết kế đường ống công nghiệp nói chung và dầu khí nói riêng.


Nội dung bài viết gồm:

1. Đường ống Resting lên support attachment

a) Resting bằng isolating pad/protection shield (saddle)

b) Resting bằng Pipe Shoe


2. Đường ống được Guide bằng support attachment

a) Pipe Guide

b) Shoe Guide


3. Đường ống được Guide + Hold Down bằng support attachment

a) Pipe Guide + Hold Down

b) Shoe Guide + Hold Down


4. Đường ống được Stop (Line Stop) bằng support attachment

a) Pipe Line Stop

b) Shoe Line Stop


5. Các loại attachment khác

a) Clamp Shoe

b) U-bolts

c) Small Bore Bracing support


1. Đường ống Resting lên support attachment

Khi đường ống được đỡ bởi một frame support, đường ống không bao giờ tiếp xúc trực tiếp giữa ống và beam, mà chèn vào giữa là một ancillary. Ancillary này có thể là một tấm PTFE, một tấm protection shield (hàn vào ống), hoặc một cái shoe… tùy theo yêu cầu của pipe support standard của từng dự án. Dưới đây, Happy sẽ giới thiệu lần lượt những loại ancillaries này.

a) Resting bằng isolating pad/protection shield (saddle): Trong trường hợp đường ống được thiết kế chỉ resting lên frame support, và không yêu cầu bất kì một tác dụng nào khác của support lên đường ống thì isolating pad hoặc protection shield sẽ được sử dụng.

- Isolating pad được chế tạo từ polymer tổng hợp, phổ biến là PTFE có độ dày từ 3mm đến hơn 10mm tùy theo vị trí, cách bố trí support và quy định của tiêu chuẩn thiết kế support trong dự án.

- Protection shield được cắt ra từ ống có cùng các thông số về vật liệu và độ dày như đường ống được hàn vào (đối với ống có dộ dày ≤ 10mm), hoặc cắt từ thép tấm dày 10mm cùng vật liệu và uốn cong cho phù hợp với biên dạng bên ngoài của đường ống. Kích thước của protection shield sẽ được chi tiết cụ thể trong pipe support standard. Sau đó protection shield sẽ được hàn trực tiếp vào ống và là thành phần trực tiếp tiếp xúc với frame support. Trong nhiều trường hợp protection shield cũng có thể resting lên isolating pad.