top of page
  • Writer's pictureHappy

So Sánh Stub-in và Stub-on

Stub-in và Stub-on hầu như chỉ được phân biệt khi thi công lắp đặt. Chúng không khác nhau nhiều trong tính toán và thiết kế. Trong ASME B31.3, yêu cầu tính toán tính toán thiết kế dựa theo mục 304.3.3 và Fig. 304.3.3.

Về cơ bản Stub-in và Stub-on được sử dụng khi ống nhánh nhỏ hoặc nhỏ hơn 1 size so với ống chính.

Stub-in và Stub-on chỉ cần một mối hàn thay vì 3 mối hàn như Tee.

Do đó trong nhiều trường hợp, chúng sẽ được sử dụng để giảm chi phí mua Tee fitting và giảm thời gian lắp đặt.

Stub-in và Stub-on là loại liên kết yếu nên được sử dụng giới hạn trong điều kiện áp suất thấp và nhiệt độ bình thường. Chúng không được khuyến khích sử dụng trong điều kiện critical như severe cyclic applications, áp suất cao, nhiệt độ cao và lưu chất category M.

Khi tính toán Stress Analysis, chúng có hệ số SIFs cao hơn so với Tee và Olet. Do đó, stress sẽ cao hơn đáng kể.

Stub-in có độ bền tốt hơn tuy nhiên khó hàn hơn.Stub-on.

Hầu hết các xưởng chế tạo thích stub-on (sketch 1) hơn vì prepare mối hàn ít hơn và khối lượng hàn ít hơn một chút. Đối với stub-in (sketch 2), mối hàn có thể ảnh hưởng đến dòng lưu chất khi lồi vào bên trong lòng ống.

Sự khác nhau lớn nhất nằm ở cách kiểm tra mối hàn có thực sự full penetration hay không. Đối với stub-on chỉ cần nhìn bằng mắt là đã thấy. Tuy nhiên, stub-in có thể cần gương để quan sát được mặt bên trong. Kiểm tra kỹ ở bước prepare mối hàn và kiểm soát tốt độ hở ban đầu là cách tốt nhất để tránh lỗi ở mối hàn vì phương pháp chụp phim mối hàn để kiểm tra sẽ khó thực thực hiện.

Theo B31.3, paragraph 306.5.2, thì Stub-in (Fig. 328.5.4D sketch 2 & 4) được yêu cầu sử dụng ở các line quan trọng (Severe Cyclic Conditions).
Comments


bottom of page