top of page
  • Writer's pictureHappy

THERMAL EXPANSION IN PIPING

Updated: Apr 4, 2021

Đường ống được sử dụng để vận chuyển lưu chất từ thiết bị này đến thiết bị khác, từ nơi này sang nơi khác. Vậy thì hiển nhiên đường ống ngắn nhất sẽ là tối ưu nhất cho mục đích này:

Đường ống ngắn, chi phí mua sắm, thi công đều kinh tế hơn.

Đường ống ngắn, tổn thất áp suất sẽ ít hơn, từ đó vận hành sẽ đơn giản hơn.

Đường ống ngắn, chúng ta sẽ tốn ít vật tư support hơn.

Tuy nhiên, chắc hẳn bạn đã từng thấy các đoạn ống nó không đi thẳng, mà nó đi ngoằn ngoèo. Có thể là do không gian hạn chế, không thể đi ống như chúng ta mong muốn. Nhưng cũng có một lý do đặc biệt nữa mà chúng ta không thể thiết kế ống thẳng như mong muốn đó là sự giãn nở vì nhiệt. Hôm nay Happy sẽ cùng các bạn khám phá vấn đề này nhé.


Nội dung bài viết gồm:

1. Expansion Joint

2. Expansion Loop