top of page
  • Writer's pictureHappy

XUẤT MTO TỪ PHẦN MỀM PDMS/E3D

Updated: Dec 20, 2020

Nhờ sự phát triển của máy tính và các phần mềm thiết kế (CAD) mà công việc của người kỹ sư thiết kế đường ống ngày càng được tối ưu và thuận tiện hơn, đặc biệt nhờ có 3D model mà người kỹ sư có thể bóc tách vật tư một cách nhanh chóng và chính xác. Bài viết này Happy sẽ hướng dẫn các bạn cách xuất vật tư từ phần mềm PDMS/E3D, đây là một kỹ năng cơ bản mà bất cứ một kỹ sư thiết kế sử dụng PDMS/E3D nào cũng phải biết, không chỉ để xuất vật tư mua sắm mà còn cần thiết để quản lý, kiểm tra thiết kế một cách nhanh chóng và chính xác.

Để dùng công cụ Standard report các bạn cho Utilities > Standard Reporting > Report > Create

Hình 1: Create Standard Reporting

Cửa sổ standard hiện ra như hình:

Hình 2: New Report Template

Ta sẽ cùng đi qua các chức năng chính nhé:

❖ Frame Destination: chọn chế độ lưu trữ report

- Screen: hiện report trực tiếp lên màn hình làm việc

- Overwrite: lưu report vào <File Name>, nếu <Filename> đã tồn tại trên ổ cứng nó sẽ ghi đè lên file cũ

- New: tạo file <Filename> mới

- Append: lưu report vào <File Name>, nếu <Filename> đã tồn tại trên ổ cứng nó sẽ ghi tiếp vào file đó

- Filename: textbox chứa đường dẫn file report. Nếu sai đường dẫn phần mềm sẽ báo lỗi

File report nên được lưu ở định dạng .txt hoặc .csv. Ta có thể điều chỉnh phân cách giữa các cột trong file report ở menu Options > Other formats...

Hình 3: Other Formats

Cửa sổ formats như hình:

Hình 4: Format Setting

Trong Option Format chon <CSV> (CSV = Comma Separated Values) để kích hoạt chế độ chia cột bằng Field Separator hoặc Text Delimiter (Chế độ Normal các cột sẽ cách nhau bằng dấu cách)

Ở phần CSV format ta có hai ô text box như sau:

- Field Separator: Các cột được phân cách bởi dấu được chọn trong textbox, đối với định dạng CSV, khi mở bằng excel phần mềm sẽ tự động chia cột bằng ký tự COMMA “,”. (do ký tự COMMA thường được dùng, nên nếu trong nội dung xuất ra có chứa kí tự này, việc chia cột sẽ bị lỗi). Nếu ta chọn một kí tự khác để chia cột, có thể dùng Text to Column Wizard trong excel để chia cột.

Hình 5: Field Separator

- Text Delimiter: một cột sẽ nằm giữa một cặp ký tự đã chọn trong textbox này (Happy thường để trống textbox này và chỉ sử dụng File Separator)

Hình 6: Text Delimiter

❖ Frame Selection

Lựa chọn đối tượng (Element) để xuất report. Các thành phần chính trong Frame này bao gồm:

- Type: loại đối tượng mà bạn muốn xuất report. Type có thể là bất cứ loại nào có trong phần mềm PDMS như: SITE, ZONE, PIPE, BRAN, TEE, ELBO, STRU... đặc biệt ta dùng Bran Mem để xuất tất cả các phần tử con của Bran. Để xuất được nhiều loại, ta gõ các type muốn xuất vào textbox Type(s) và cách nhau bởi dấu cách

- With: Điều kiện để lọc đối tượng (ô này có thể để trống) dùng các hàm logic như GT, LT, EQ….hoặc Macthwild để lọc đối tượng. (có thể kết hợp nhiều hàm logic với nhau bằng AND, OR)

Ví dụ: Ta cần xuất item có đường kính tại điểm ARRIVE bằng 50mm, thì ta nhập vào ô With như sau:

Hình 7: Selection Frame

Hàm MacthWild(<chuỗi ký tự A>, <chuỗi ký tự B>) trả về True nếu chuỗi A chứa chuỗi B. Chuỗi ký tự B có thể chứa dấu * đại diện cho mọi ký tự)

- Hierarchy: Owner của đối tượng cần xuất. Nếu ô này để trống, phần mềm collect tất cả đối tượng thỏa điều kiện trong Database. Nếu chọn CE, phần mềm collect các đối tượng nằm bên trong Current element. Để chọn nhiều đối tượng ta click vào nút Hierarchy...một cửa sổ mới mở ra như hình

Hình 8: Hierarchy Selection

+ Để thêm đối tượng vào Hierarchy, ta chọn đối tượng đó trong Design explore và nhấn Add CE. Nút remove để loại bỏ một đối tượng ra khỏi Hierarchy

+ Volume: <Off> không dùng chế độ xuất theo volume.

Hình 9: Volume Selection

+ Volume: Completely within…. chỉ xuất đối tượng nằm hoàn toàn trong một volume đã chọn. Partially Within… xuất đối tượng nằm hoàn toàn bên trong volume và cả đối tượng có một phần nằm trong volume. Khi click chọn hai option này, một cửa sổ mới hiện ra cho phép người dùng xác định volume

Hình 10: Volume Setting

+ From: MDB collect các đối tượng trong MDB. Drawlist chỉ collect đối tượng đang hiện trong cửa sổ 3D.

+ Nút OK để lưu những thiết lập trên và đóng cửa sổ. Nút Cancel để đóng cửa sổ.

❖ Frame Columns: thiết lập các cột trong report. Mỗi cột là một Attribute của item. Ý nghĩa các Nút bên trong frame này như sau:

- New…: tạo column mới. Khi nhấn nút này một cửa sổ mới hiện ra như hình:

Hình 11: Creating Column

Trong cửa sổ này bạn nhập các thông tin như sau:

- Expression: Attribute của item cần xuất như: Name, Pipe, Zone, P1bore, Position, Orientation, DTXR, RTXX…

- Sorting: chọn cách thức sắp xếp dữ liệu nhận được trong report

- Unit: chọn đơn vị của thuộc tính cần xuất

- Nút Previous Column: Lưu lại thiết lập và tạo cột mới ngay trước cột vừa tạo.

- Nút Next Column: lưu lại thiết lập và tạo cột mới ngay sau cột vừa tạo

- Nút Ok: lưu lại thiết lập và đóng cửa sổ

- Nút Cancel: đóng cửa sổ

- Modify : chỉnh sửa cột đang chọn

- Move: sắp xếp lại thứ tự của các cột trong report

- Delete: xóa cột đang chọn.

Như vậy sau khi hoàn thành các thiết lập mình đã trình bày, lúc này ta đã có thể xuất report bằng cách nhấn nút Apply

Bạn cũng có thể lưu lại Report template vừa tạo bằng cách chọn menu File >Save và chọn đường dẫn lưu file template

Hình 12: Saving Template

Để mở một template đã lưu bạn hãy chọn như hình, sau đó chỉ cần tìm đến đường dẫn file template bạn đã lưu

Hình 13: Modify Template

Như vậy Happy đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng công cụ Standard Reporting của PDMS/E3D, nếu có bất cứ thắc mắc hoặc cần được hỗ trợ hãy để lại comment cho chúng mình nhé!! Hẹn gặp lại các bạn vào thứ 7 tuần sau!

Comments


bottom of page