top of page
  • Writer's pictureHappy

AVEVA E3D – Giới Thiệu Giao Diện và Thao Tác Cơ Bản (Phần 2)

Updated: Jul 9, 2021

Xin chào tất cả các bạn chúng ta lại gặp nhau trên con đường trở thành kỹ sư thiết kế đường ống chuyên nghiệp, ở phần 1 chúng ta đã làm quen với giao diện module MODEL của AVEVA E3D.

Ở các phần tiếp theo Happy sẽ cùng các bạn thực hành các thao tác cơ bản khi làm việc với module Model, phần 2 này sẽ tập trung vào phần 3D View, các thao tác ẩn hiện Element trên 3D View, các thao tác View/Zoom… kèm theo video hướng dẫn chi tiết để các chiến binh piping designer dễ hình dung, các bạn chú ý là bài viết này chỉ áp dụng cho AVEVA E3D phiên bản 2.1 nhé.

Nội dung bài viết gồm:


Video hướng dẫn cho phần này:

1. Giới thiệu về PowerWheel:

Hình 1. Primary PowerWheel

PowerWheel là tập hợp các nhóm nút thao tác thường sử dụng khi thiết kế được thể hiện trong một vòng tròn, PowerWheel là một cải tiến nổi bật của AVEVA E3D so với phần mềm tiền bối AVEVA PDMS, giúp các chiến binh piping designers có thêm một công cụ xoay chuyển 3D model tiện lợi và dễ dàng sử dụng.

Click chuột phải vào khu vực 3D View sẽ hiện ra PowerWheel, Click chuột trái hoặc giữ chuột phải và kéo đến nút thao tác click chuột vào một nhóm nút trên PowerWheel sẽ hiện ra một secondary PowerWheel chứa các nút thao tác đó, ví dụ khi click chuột vào nhóm nút View Direction sẽ hiện ra secondary PowerWheel chứa các nút chỉ định hướng nhìn trong 3D View.

Hình 2. click chuột vào nhóm nút View Direction hiện ra tập hợp nút thao tác View

2. Ẩn/Hiện phần tử (Element) trên 3D View:

a. Kéo thả Element từ Model Explorer: Tất cả phần tử (Element) có thể được thể hiện trong 3D View bằng cách, click chuột vào Model Explorer và giữ chuột trái kéo thả vào trong 3D View, nếu trong 3D View không hiện element nào khác, 3D View sẽ tự động focus vào element được chọn.

Hình 3. Giữ chuột trái và kéo thả Equipment vào 3D View

Nếu Current Element (CE) là một thành phần của đường ống (gasket, elbow, flange …) hoặc một thành phần cấu tạo nên thiết bị (khối vuông, khối trụ, nozzle…) thì khi kéo thả vào 3D Model sẽ kéo theo cả chủ sở hữu của nó như Branch, Equipment …, nếu kết hợp nút Ctrl sẽ chỉ kéo CE được chọn vào 3D View.

b. Sử dụng 3D View tab:

Hình 4. Các nút Add CE và Remove CE ở tab VIEW

ở Tab View, group Content chứa các nút để thực hiện thao tác này:

Nút Add CE: thêm Current Element vào 3D View (cần trỏ chuột vào element trên model explorer trước)

Nút Remove CE: Ẩn Current Element khỏi 3D View (cần trỏ chuột vào element trên model explorer trước)

Nút Rem All: Ẩn tất cả các element đang thể hiện trên 3D View

Nut Remove selection: Ẩn item vừa được chọn bằng cách click vào item đó trong cửa sổ 3D View

c. Sử dụng Model Explorer:

Click chuột phải vào Element trong Model Explorer sẽ xổ xuống các nút thao tác với Element, trong đó có option 3D View.

Hình 5. Các nút thao tác với Element trong Model Explorer

_ Nút Add: Hiện CE trong 3D View cùng với Element chứa nó, ví dụ CE là Elbow thì sau khi nhấn nút Add sẽ hiện luôn cả Branch chứa Elbow trong 3D View.

_ Nút Add Only: Hiện CE trong 3D View nhưng không kèm theo Element chứa nó, ví dụ CE là Elbow thì sau khi nhấn nút Add Only sẽ chỉ thể hiện Elbow trong 3D View.

_ Nút Add Connented: Hiện CE trong 3D View và tất cả những Element kết nối với nó: ví dụ CE là Pipe, thì sau khi nhấn Add Connented sẽ hiện tất cả các branch kết nối với piping đó và tất cả các nozzle của Equipment kết nối với piping đó, và các support đỡ ống đó (nếu có)

_ Nút Remove: Ẩn CE trong 3D View cùng với Element chứa nó.

_ Nút Remove Only: Ẩn CE trong 3D View nhưng không kèm theo Element chứa nó.

3. Tùy chọn hướng View:

Trong E3D, hướng view có thể được xoay chuyển linh hoạt từ tất cả các góc nhìn bẳng cách sử dụng chuột, trong tab VIEW, group Control có nhóm nút thao tác LOOK sử dụng để nhìn 3D Model theo các hướng nhìn tiêu chuẩn Isometric/Orthographic/Plan:

Hình 6. Nhóm nút LOOK trong tab VIEW, group Control

a. Hướng nhìn isometric

Nhóm nút isometric view cung cấp 4 góc nhìn isometric tiêu chuẩn phụ thuộc vào hướng trục North như sau:

Hình 7. Nhóm nút Isometric view cùng các góc nhìn tương ứng

b. Hướng nhìn Orthographic:

Nhóm nút Orthographic view cung cấp các góc nhìn tiêu chuẩn hướng North/South/East/West

Hình 8. Nhóm nút Orthographic view và các góc nhìn tương ứng

c. Hướng nhìn Plan:

Nhóm nút Plan view cung cấp hướng nhìn hình chiếu bằng, được quy định bởi mũi tên trục nào hướng lên trên (view Plan North thì mũi tên North hướng lên)

Hình 9. Nhóm nút Plan view và các góc nhìn tương ứng

Ngoài các nút thao tác ở Tab VIEW đã giới thiệu thì các piping designers có thể sử dụng công cụ PowerWheel cũng chứa các nút thao tác tương tự.

Hình 10. Sử dụng PowerWheel để chuyển đổi góc nhìn

e. Sử dụng PowerCompass (gốc tọa độ) để chuyển đổi góc nhìn

Các bạn còn có thể click vào các hướng N,S,E,W,U,D của gốc tọa độ để thay đổi các góc view vừa giới thiệu.

Hình 11. PowerCompass (gốc tọa độ)

4. Tùy chọn giới hạn view – View Limit:

Không phải tất cả các Element được add vào 3D thì sẽ thể hiện ngay trên 3D View, khu vực 3D View có một bức tường vô hình sẽ ẩn tất cả các element nằm bên ngoài nó, mặc định bức tường vô hình này sẽ giới hạn bởi element đầu tiên được thêm vào 3D View

Để có thể hiện element nằm ngoài view limit, có 2 cách, một là sử dụng nút Limits/Extents, là một nút sử dụng rất nhiều trong công việc Model, nút này cho phép mở rộng bức tường view tới tất cả các element nằm trong 3D View, 2 nút này thuộc group Control – tab View, cách hai là sử dụng PowerWheel

Hình 12. Hai cách sử dụng nút Limits/Extents
Hình 13. 3D View sau khi sử dụng nút Limits/Extents

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ, hẹn gặp lại các bạn vào 7h thứ bảy tuần sau!

Comments


bottom of page