top of page
  • Happy

AVEVA E3D – Giới Thiệu Giao Diện và Thao Tác Cơ Bản (Phần 2)

Updated: Jul 9, 2021

Xin chào tất cả các bạn chúng ta lại gặp nhau trên con đường trở thành kỹ sư thiết kế đường ống chuyên nghiệp, ở phần 1 chúng ta đã làm quen với giao diện module MODEL của AVEVA E3D.

AVEVA E3D – Giới Thiệu Giao Diện và Thao Tác Cơ Bản (phần 1)

Ở các phần tiếp theo Happy sẽ cùng các bạn thực hành các thao tác cơ bản khi làm việc với module Model, phần 2 này sẽ tập trung vào phần 3D View, các thao tác ẩn hiện Element trên 3D View, các thao tác View/Zoom… kèm theo video hướng dẫn chi tiết để các chiến binh piping designer dễ hình dung, các bạn chú ý là bài viết này chỉ áp dụng cho AVEVA E3D phiên bản 2.1 nhé.

Nội dung bài viết gồm:

1. Giới thiệu về PowerWheel

2. Ẩn/Hiện phần tử (Element) trên 3D View

3. Tùy chọn hướng View

4. Tùy chọn giới hạn view – View Limit


Video hướng dẫn cho phần này:

1. Giới thiệu về PowerWheel:

Hình 1. Primary PowerWheel

PowerWheel là tập hợp các nhóm nút thao tác thường sử dụng khi thiết kế được thể hiện trong một vòng tròn, PowerWheel là một cải tiến nổi bật của AVEVA E3D so với phần mềm tiền bối AVEVA PDMS, giúp các chiến binh piping designers có thêm một công cụ xoay chuyển 3D model tiện lợi và dễ dàng sử dụng.

Click chuột phải vào khu vực 3D View sẽ hiện ra PowerWheel, Click chuột trái hoặc giữ chuột phải và kéo đến nút thao tác click chuột vào một nhóm nút trên PowerWheel sẽ hiện ra một secondary PowerWheel chứa các nút thao tác đó, ví dụ khi click chuột vào nhóm nút View Direction sẽ hiện ra secondary PowerWheel chứa các nút chỉ định hướng nhìn trong 3D View.

Hình 2. click chuột vào nhóm nút View Direction hiện ra tập hợp nút thao tác View

2. Ẩn/Hiện phần tử (Element) trên 3D View:

a. Kéo thả Element từ Model Explorer: Tất cả phần tử (Element) có thể được thể hiện trong 3D View bằng cách, click chuột vào Model Explorer và giữ chuột trái kéo thả vào trong 3D View, nếu trong 3D View không hiện element nào khác, 3D View sẽ tự động focus vào element được chọn.

Hình 3. Giữ chuột trái và kéo thả Equipment vào 3D View

Nếu Current Element (CE) là một thành phần của đường ống (gasket, elbow, flange …) hoặc một thành phần cấu tạo nên thiết bị (khối vuông, khối trụ, nozzle…) thì khi kéo thả vào 3D Model sẽ kéo theo cả chủ sở hữu của nó như Branch, Equipment …, nếu kết hợp nút Ctrl sẽ chỉ kéo CE được chọn vào 3D View.

b. Sử dụng 3D View tab:

Hình 4. Các nút Add CE và Remove CE ở tab VIEW

ở Tab View, group Content chứa các nút để thực hiện thao tác này:

Nút Add CE: thêm Current Element vào 3D View (cần trỏ chuột vào element trên model explorer trước)

Nút Remove CE: Ẩn Current Element khỏi 3D View (cần trỏ chuột vào element trên model explorer trước)