• Happy

Thử áp lực thủy tĩnh trong hệ thống đường ống – Hydrostatic Test

Updated: Mar 31


Yêu cầu thử áp lực đối với hệ thống đường ống được quy định trong mục 345.4, chương VI Inspection, Examination, Testing tiêu chuẩn ASME B31.3. Theo ASME B31.3, giai đoạn sau khi hoàn thành các công việc xả sạch (flushing) và kiểm tra tiền thử áp lực (pre-test inspection) quy định trong mục 341 ASME B31.3 và trước khi vận hành lần đầu tiên, mỗi hệ thống đường ống phải được thử áp lực thủy tĩnh để đảm bảo hệ thống đường ống không bị rò rỉ.

Trong một số trường hợp, thử áp lực thủy tĩnh không thể thực hiện được, thì có thể thay thế thử nghiệm khí nén hoặc thử áp lực thủy tĩnh - khí nén kết hợp.


1.Lưu chất sử dụng trong hydrotest

2.Công tác xả sạch hệ thống (flusing)

3.Kiểm tra trước khi hydrotest (pre-test inspection)

4.Áp suất hydrotest

5.Thời gian thực hiện hydrotest (duration)


1.Lưu chất sử dụng trong hydrotest

Lưu chất sử dụng trong hydrotest mặc định trong hầu hết các trường hợp là nước. Nước được sử dụng khi thực hiện hydrotest đường ống phải là nước sạch, không có chất rắn và các tạp chất lạ khác. Nước có thể không được sử dụng để thực hiện hdyrotest trong các trường hợp sau:

- Sự hiện diện của nước trong hệ thống đường ống gây sự bất lợi hoặc các tác động xấu trong quá trình khởi động và vận hành hệ thống đường ống.

- Vật liệu của hệ thống đường ống thiết kế chỉ định không sử dụng với lưu chất là chất lỏng.

- Tiềm ẩn nguy cơ nước sử dụng trong hydrotest bị ô nhiễm bởi các tạp chất nguy hại (quá trình flushing giai đoạn pre-test inspection chưa sạch) và điều này dẫn đến nguy cơ ô nhiễm môi trường sau khi nước thải ra.

- Nhiệt độ môi trường xung quanh thấp có thể làm cho nước đóng băng trong quá trình thử nghiệm, gây tắc nghẽn hệ thống đường ống

- Hệ thống đường ống thiếu Vent & Drain nên không thể dùng nước để Test.


Nếu nhiệt độ lưu chất hydrotest gây ra sự ngưng tụ trên bề mặt bên ngoài của đường ống, nước trước khi thực hiện hydrotest phải được làm nóng đến nhiệt độ trên điểm sương hoặc công tác hydrotest phải được trì hoãn cho đến khi sự ngưng tụ không xảy ra trên bề mặt bên ngoài của hệ thống đường ống, đảm bảo an tính bền vững của hệ thống.

Thông thường khi sử dụng nước để thực hiện hdyrotest hệ thống đường ống thép không gỉ (stainless steel), hàm lượng clorua (Cl) trong nước không được vượt quá 30ppm. Tùy theo đặc thù của mỗi dự án, một số chủ đầu tư cho phép hàm lượng clorua lên đến 30ppm, tuy nhiên một số chủ đầu tư lại giới hạn hàm lượng tối đa là 15ppm clorua. Clorua làm tăng độ dẫn điện trong nước và do đó tăng khả năng ăn mòn của nước đối với các thiết bị kim loại, đặc biệt là thép không gỉ.

Nước sau khi sử dụng hydrotest có thể được xử lý bằng các chất phụ gia như chất khử oxy, chất diệt khuẩn và chất ức chế ăn mòn. Do đó, xử lý nước sau khi hydrotest phải được thực hiện theo các quy định hiện hành về môi trường.

2.Công tác xả sạch hệ thống (flusing)

Trước khi thực hiện hydrotest, hệ thống đường ống phải được xả sạch bằng dung dịch chuyên dụng để loại bỏ tất cả bụi bẩn và tạp chất lạ.