• Happy

Tính Khoảng Cách Đặt Pipe Support

Updated: Mar 30

Đối với piping designer việc lựa chọn loại và vị trí đặt pipe support là vô cùng quan trọng. Để đảm bảo đường ống không bị võng và giảm ứng suất xuất hiện trên đường ống do ảnh hưởng của khối lượng, khoảng cách giữa hai support liền kề không được vượt quá giá trị cho phép (maximum pipe support span). Trong một dự án ta có thể dễ dàng tìm thấy giá trị pipe support span trong tài liệu Pipe Support standard. Vậy những giá trị pipe support span đó được tính toán như thế nào? Nếu bạn cũng có thắc mắc như Happy, hãy cùng tìm hiểu bài viết này nhé.

1.Phương pháp tính maximum pipe support span

<