top of page
  • Happy

Tính Toán Ứng Suất Đường Ống - Bài 8 Mô Hình Valve, Flange

Updated: Dec 30, 2020

Chào các bạn,

Happy rất thích các bạn tự học và tất nhiên là luôn muốn động viên các bạn tự học tự nghiên cứu những vấn đề mới. Happy muốn chia sẽ với các bạn 2 video trên Youtube về việc “ Làm sao để học mọi thứ trong 20 giờ đầu tiên”.Các bạn không nên bỏ qua nhé:

Trước khi vào bài học, các bạn hãy cùng Happy xem lại nội dung của các bài học trước nhé:

- Bài 1 : Khởi tạo bài tính mới

- Bài 2: Mô hình ống

- Bài 3: Các bước tính toán ứng suất đường ống bằng phần mềm CAESAR II

- Bài 4: Mô hình gối đỡ (Support)

- Bài 5: Mô hình Bend – Elbow

- Bài 6: Mô hình Tee- Branch

- Bài 7: Mô hình Reducer

Các bạn mở mô hình CAESAR II ở cuối bài 7, Save as với tên mới là “bai 08” để bắt đầu bài học. Hôm nay các bạn sẽ học cách mô hình Valve và Flange như hình dưới đây:

Để bắt đầu mô hình, bạn cần chọn phần tử cuối cùng, bằng cách bấm tổ hợp phím Ctrl + End như đã hướng dẫn ở bài 07.

Lúc này, bạn sẽ chọn được phần tử 100-110 là Eccentric Reducer 10x8.

Bấm Alt+C để tạo phần tử mới là 110-120.

Chọn nút

Valve Flange Database trên thanh công cụ Input Tools hoặc chọn vào Valve trên menu Model.

Cửa sổ Database của CAESAR II hiện ra cho phép bạn chọn Loại Valve và Class

Cho bài ví dụ này, bạn chọn Ball valve, có Flange, class 150 và chọn vào option Flange – Valve – Flange như hình dưới đây. Sau đó chọn OK

CAESAR II tạo ra cho bạn mô hình gồm 3 phần tử 110-113 (Flange), 113-116 (Valve), 116-120 (Flange) như hình sau:

Wow, tuyệt vời!