• Happy

Tính Toán Ứng Suất Đường Ống - Bài 9 Chỉnh Sửa Mô Hình

Updated: Dec 20, 2020

Chào các bạn,

Trước khi vào bài học, các bạn hãy cùng Happy xem lại nội dung của các bài học trước nhé:

- Bài 1 : Khởi tạo bài tính mới

- Bài 2: Mô hình ống

- Bài 3: Các bước tính toán ứng suất đường ống bằng phần mềm CAESAR II

- Bài 4: Mô hình gối đỡ (Support)

- Bài 5: Mô hình Bend – Elbow

- Bài 6: Mô hình Tee- Branch

- Bài 7: Mô hình Reducer

- Bài 8: Mô Hình Vavle, Flange

Như vậy các bạn đã có thể mô hình được hầu hết các piping component trong CAESAR II.

Bài học hôm nay, sẽ hướng dẫn các bạn làm cách nào để chỉnh sửa mô hình khi có thay đổi.

Bao gồm các kỹ năng:

- Đo khoảng cách

- Thêm, chia phần tử

- Copy, quay, xóa phần tử và đổi tên nút

Các bạn mở mô hình CAESAR II ở cuối bài 8, Save as với tên mới là “bai 09” để bắt đầu bài học. Mô hình ban đầu sẽ như hình dưới đây:

Nào bắt đầu bài học:

Đo khoảng cách:

Ví dụ: Bạn muốn đo khoảng cách từ node 10 đến node 50. Bạn làm như sau:

Bấm vào nút


hoặc menu Edit --> Distance

Hộp thoại hiện ra, các bạn có thể điền vào 2 node muốn đo khoảng cách là 10 và 50 rồi chọn nút Calculate

Các bạn cũng có thể kích chọn node 10 và node 50 từ màn hinh đồ họa thay vì nhập tên node như cách trên.

Thêm phần tử:

Ví dụ: Thêm phần tử 70-76 sau phần tử 60-70.

Click chọn phần tử 60-70 trên màn hình đồ họa.

Sau đó chọn nút


hoặc menu Edit --> Insert Element

Chọn After để thêm phía sau

Bạn tiếp tục điền tên node 76 và khoảng cách DZ = -2000mm để hoàn thành việc thêm phần tử.


Để biết được bạn nên chọn “After” hay “Before”, bạn cần hiểu 2 khái niệm này.

Khái niệm trước hay sau liên quan đến thứ tự phần tử trong danh sách phần tử:

Bạn chọn vào mũi tên của nút


(ở góc dưới bên trái), chọn Elements hoặc menu Edit --> List --> Elements

Danh sách phần tử hiện ra, bạn sẽ thấy rằng phần tử 70-76 nằm dưới phần tử 60-70. Ta nói rằng phần tử 70-76 phía sau (after) phần tử 60-70.

Ngược lại, ta cũng thấy, phần tử 50-60 trước phần tử 60-70.

Các bạn lưu ý rằng, tên node chỉ là số định danh, không phải lúc nào phần tử có số node lớn cũng đứng sau.

Chia phần tử:

Ví dụ 1: Chia phần tử 30-40 thành 2 phần tử, node 35 ở giữa cách node 40 là 1500 mm

Trên màn hình đồ họa, Click chọn phần tử 30-40

Chọn nút


hoặc menu Model --> Break hoặc tổ hợp phím Ctrl + B

Cửa sổ hiện ra, các bạn chọn “from Node 40”, nhập vào 1500 mm và bấm OK:

Trong cửa sổ này, bạn cũng có thể tùy chọn “from Node 30” và nhập 3500 mm để nhận được kết quả tương tự.

Ví dụ 2: Chia phần tử 70-76 thành 3 phần tử dài bằng nhau, Node mới tạo ra có loại support tương tự với Node 70.

Trên màn hình đồ họa, click chọn phần tử 70-76

Chọn nút


hoặc menu Model --> Break hoặc tổ hợp phím Ctrl + B

Cửa sổ hiện ra, chọn “Insert Multiple Nodes”,

Nhập 3 vào ô “Total Number of Break Elements” để chia thành 3 phần tử

Nhập 70 vào ô “Get Support From Node” để Node mới tạo ra có support tương tự Node 70


Trong hình trên, Node Step = 2 có nghĩa là tên node mới được đặt tự động bằng cách tăng 2 đơn vị.

Như trong ví dụ, ta thấy Node 72, 74 là 2 node mới đã được tạo ra theo quy tắc này.

Xóa phần tử:

a)Xóa một phần tử:

Trên thanh công cụ Standard Operators, bạn chọn vào nút Select Element


Trên màn hình đồ họa, bạn chọn 1 phần tử (ví dụ chọn phần tử 74-76).

Trên thanh công cụ input tools, bạn chọn vào nút


hoặc menu Edit --> Delete Element để xóa phần tử đang chọn.

b)Xóa nhiều phần tử:

B1: Chọn các phần tử muốn xóa bằng cách giữ phím Ctrl và nhấp chuột chọn các phần tử trên màn hình đồ họa. (Cách 2: Trên thanh công cụ Standard Operators chọn vào nút Select Group


Sau đó nhấn giữ phím trái chuột đồng thời quét chuột trên màn hình đồ họa để chọn nhiều phần tử. )