top of page
  • Happy

Tính Toán Ứng Suất Đường Ống - Bài 9 Chỉnh Sửa Mô Hình

Updated: Dec 20, 2020

Chào các bạn,

Trước khi vào bài học, các bạn hãy cùng Happy xem lại nội dung của các bài học trước nhé:

- Bài 1 : Khởi tạo bài tính mới

- Bài 2: Mô hình ống

- Bài 3: Các bước tính toán ứng suất đường ống bằng phần mềm CAESAR II

- Bài 4: Mô hình gối đỡ (Support)

- Bài 5: Mô hình Bend – Elbow

- Bài 6: Mô hình Tee- Branch

- Bài 7: Mô hình Reducer

- Bài 8: Mô Hình Vavle, Flange

Như vậy các bạn đã có thể mô hình được hầu hết các piping component trong CAESAR II.

Bài học hôm nay, sẽ hướng dẫn các bạn làm cách nào để chỉnh sửa mô hình khi có thay đổi.

Bao gồm các kỹ năng:

- Đo khoảng cách

- Thêm, chia phần tử

- Copy, quay, xóa phần tử và đổi tên nút

Các bạn mở mô hình CAESAR II ở cuối bài 8, Save as với tên mới là “bai 09” để bắt đầu bài học. Mô hình ban đầu sẽ như hình dưới đây:

Nào bắt đầu bài học:

Đo khoảng cách:

Ví dụ: Bạn muốn đo khoảng cách từ node 10 đến node 50. Bạn làm như sau:

Bấm vào nút


hoặc menu Edit --> Distance

Hộp thoại hiện ra, các bạn có thể điền vào 2 node muốn đo khoảng cách là 10 và 50 rồi chọn nút Calculate

Các bạn cũng có thể kích chọn node 10 và node 50 từ màn hinh đồ họa thay vì nhập tên node như cách trên.

Thêm phần tử:

Ví dụ: Thêm phần tử 70-76 sau phần tử 60-70.

Click chọn phần tử 60-70 trên màn hình đồ họa.

Sau đó chọn nút